Vattenbrunnar
För privata hushåll.
pilar vita neråt

FBB Vattenbrunnar: Friskt vatten året runt från egen brunn

Friskt vatten är en livsförutsättning och en given del i ett fungerande hushåll. FBB:s kompletta brunnslösningar ger dig kapacitet/vattengaranti, oavsett väder och årstid. Det är bara att vrida på kranen när allt är klart. Har du redan djupborrad brunn? Vi hjälper dig säkra vattnet genom kapacitetshöjning och pumpservice.

FBB:s djupborrade brunnar ger hållbar vattenförsörjning

De senaste årens dramatiska väder och klimatförändringar har tydligt visat att äldre grävda brunnar ofta får problem. Vid skyfall ökar risken för föroreningar. Vid torka tar vattnet ofta slut. Därför fokuserar vi uteslutande på djupborrade brunnar. De är betydligt stabilare än grävda brunnar och påverkas inte av årstidernas växlingar eller vädrets nyckfullhet.

FBB erbjuder unik erfarenhet av djupborrade vattenbrunnar

Den djupborrade brunnen hämtar vattnet från berggrunden och kapaciteten styrs av de vattenförande sprickorna samt dimensionen hos borrhål och pumpsystem. FBB började djupborra redan på 1970-talet och vi har med tiden byggt upp en unik bank av dokumenterad kunskap (mer än 6 000 st utförda  brunnar) om de starkt varierande hydrogeologiska förhållandena i södra och mellersta Sverige.

Kontakta oss för mer information om hållbara, djupborrade brunnar.

Så här går det till

Så här får du vattenbrunn från FBB

Första steget: Kostnadsfritt besök och lösning med kapacitet/vattengaranti

Placeringen av din brunn är den viktigaste diskussionspunkten vid vårt hembesök då placeringen kan påverka vattnets kvalitet. Vi tar hänsyn till regler och omgivningens förutsättningar, samt eventuella markföroreningar. Du får sedan en offert som föreslår lämplig metod – djupborrad brunn eller formationsfilterbrunn (läs mer om egenskaper och fördelar på föregående sida). I offerten fastslår vi garanterad kapacitet, dvs den vattenvolym du kan förvänta dig beroende på dina lokala förhållanden.

Andra steget: Från borrning till rinnande vatten och kvalitetssäkring

När du godkänt offerten är det dags för borrning och tillhörande åtgärder, och därefter installation av pumpsystemet. I borrhålet monteras en pump som levererar vatten via rörledning till ditt hus, där tryckkärlet ger lagom tryck i kranarna. Efter installationen får du ett brunnsprotokoll med data på din brunn. Om tillrinningen mot förmodan skulle bli mindre än den garanterade kapaciteten genomför vi en så kallad tryckning för kapacitetsökning (se nästa stycke: kapacitetshöjning i befintlig brunn). Brunnsprotokollet fungerar som garantibevis för arbete, installation och vattenmängd.

Kontakta oss på FBB för en diskussion om ditt vattenbehov.

Kapacitetshöjning i befintlig brunn

För lite vatten i din djupborrade brunn? FBB är ledande inom kapacitetshöjning

Brunnsrenovering och kapacitetshöjning

Vår egenutvecklade utrustning och metod för hydraulisk sönderspräckning, så kallad tryckning av berget är marknadens effektivaste för att optimera och höja vattentillgången i djupborrade brunnar. Vid rensningsarbeten av formationsfilterbrunnar använder vi egentillverkad utrustning för bästa resultat.

Kontakta oss på FBB för en diskussion om kapacitetshöjning.

Pumpservice

Förebyggande eller akut pumpservice? FBB hjälper dig.

Pumpservice förebygger problem

Pumpen är hjärtat i ditt vattenförsörjningssystem. Moderna vattenpumpar är visserligen driftsäkra, men i längden lönar det sig att regelbundet kontrollera och underhålla sin vattenpump. Då minskar risken för akuta stopp och de följdproblem som kan uppstå om hushållet råkar bli utan vatten.

Kontakta oss på FBB för förebyggande eller akut pumpservice.

Pumpmontage

Tryggt pumpmontage baserat på
lång erfarenhet? FBB gör brunnen komplett.

Dags för pumpmontage i den djupborrade brunnen? FBB installerar pump i brunnen, skyddslock och adapter på foderröret samt vattenledning fram till byggnad, där anslutningen görs komplett med motorskydd och tryckvattenbehållare. All utrustning är typgodkänd och vi arbetar enligt Normbrunn 16.

Kontakta oss på FBB för pumpmontage.

Fakta om FBB vattenbrunnar

Friskt vatten ända sedan 1979

Med över 40 års hydrogeologisk erfarenhet, eget brunnsarkiv och mer än 6.000 utförda vattenbrunnar har vi den kunskap som krävs för att hjälpa dig.

FBB:s vattenbrunnskunder på privatsidan finns företrädesvis i Norrköping, Linköping, Ljungsbro, Borensberg, Boxholm, Åtvidaberg, Motala, Vadstena, Mjölby, Söderköping, Valdemarsvik, Loftahammar, Vingåker, Rimforsa, Finspång och övriga östgötakommuner samt orter, liksom Nyköping, Oxelösund och Katrineholm i Sörmland, liksom Örebro och Kumla med omnejd i Närke samt Södermanland

FBB Vattenbrunnar för hushåll

  • Du får trygg tillgång på hushållsvatten året runt.
  • Vi utför djupborrad brunn eller formationsfilterbrunn.
  • Kostnadsfritt hembesök och offert med kapacitet/vattengaranti.
  • Helhetslösning inklusive placering, borrning, installation och funktionskontroll
  • Vattenanalys hos oberoende ackrediterat laboratorium.
  • Anpassade vattenreningslösningar vid behov.
  • Pumpservice.
  • Kapacitetshöjning med marknadens effektivaste maskiner och metoder.
  • Medarbetare med certifierad kompetens.

Kontakta oss på FBB för en diskussion om ditt vattenbehov.

Vattenbrunn för hushåll
Djupborrad brunn

Ladda ner dokument