Brunnsborrning i Rimforsa

För villor och fritidshus.
pilar vita neråt

Bergvärme för villor och fritidshus i Rimforsa med omnejd.

Bor du i Rimforsa och söker du en bekymmersfri energilösning som minimerar energikostnaderna och klimatpåverkan? Då ska du satsa på förnybar geoenergi från FBB Finspångs Brunnsborrning. Bergvärme en säker investering för dig som bygger nytt eller redan har ett vattenburet uppvärmningssystem i din fastighet.

Bergvärme, tryggt, bekymmersfritt och enastående ekonomiskt.

Den värme du utvinner från din energibrunn är kostnadseffektiv. Dessutom är dagens värmepumpar energisnåla. Därför kan du normalt räkna hem din investering på 2–8 år. Att energibrunnen är underhållsfri och fungerar i 50–100 år gör inte saken sämre. Sist men inte minst: Bergvärme ökar värdet på ditt hus.

Får det lov att vara bergskyla också?

Genom FBB Finspångs Brunnsborrning får du en komplett bergvärmeborrning, från projektplanering till borrning och anslutning inuti huset för din värmepump. Du kan dessutom passa på att komplettera med komfortkyla på samma gång. Ett smartare sätt att säkerställa hög komfort och god nattsömn året runt finns inte.

Så här arbetar vi med installation av bergvärme

Så här hjälper vi dig som bor i Rimforsa med bergvärme

Första steget innebär hembesök och förslag på lösning.

Vid hembesöket bedömer vi markförhållanden, tillgänglighet för våra maskiner, lämplig borrplats och installationsmöjligheterna i huset. Baserat på detta och dina önskemål tar vi fram offert.

Andra steget innebär Energibrunn + Värmepump = Klart!

Vi borrar din energibrunn, monterar kollektorsystemet och ordnar röranslutningar till ditt hus. Innanför väggen tar sedan värmepumpsinstallatören vid och slutför installationen. Vi hjälper dig gärna välja installatör.

Kontakta oss och beställ tid för hembesök!

Vattenbrunn i Rimforsa:
Friskt vatten från egen brunn

Friskt vatten är en förutsättning för livet i stort och är en given del i ett fungerande hushåll. FBB:s kompletta brunnslösningar för dig som bor i Rimforsa med omnejd ger dig tillräcklig kapacitet och vattengaranti, oavsett väder och årstid. Det är bara att vrida på kranen när allt är klart. Vi hjälper dig med allt från djupborrad brunn till att säkra vattnet genom kapacitetshöjning och pumpservice.

FBB:s djupborrade brunnar ger hållbar vattenförsörjning

De senaste årens dramatiska väder och klimatförändringar har tydligt visat att äldre grävda brunnar ofta får problem. Vid skyfall ökar risken för föroreningar tar sig in i brunnen och vid torka är det tyvärr så att vattnet ofta tar slut. Därför fokuserar vi uteslutande på djupborrade brunnar. De är betydligt stabilare än grävda brunnar och påverkas inte av årstidernas växlingar eller vädrets nyckfullhet.

FBB erbjuder unik erfarenhet av djupborrade brunnar

Den djupborrade brunnen hämtar vattnet från berggrunden och kapaciteten styrs av de vattenförande sprickorna samt dimensionen hos borrhål och pumpsystem. FBB började djupborra redan på 1970-talet och vi har med tiden byggt upp en unik bank av dokumenterad kunskap (mer än 6 000 st utförda brunnar) om de starkt varierande hydrogeologiska förhållandena i södra och mellersta Sverige.

Så här ordnar vi din borrade vattenbrunn

Så här får du en borrad vattenbrunn från FBB

Första steget innebär kostnadsfritt besök och lösning med kapacitet/vattengaranti

Placeringen av din brunn är den viktigaste diskussionspunkten vid vårt hembesök då placeringen kan påverka vattnets kvalitet. Vi tar hänsyn till regler och omgivningens förutsättningar, samt eventuella markföroreningar. Du får sedan en offert som föreslår lämplig metod – djupborrad brunn eller formationsfilterbrunn (läs mer om egenskaper och fördelar på föregående sida). I offerten fastslår vi garanterad kapacitet, dvs den vattenvolym du kan förvänta dig beroende på dina lokala förhållanden.

I andra steget går vi från borrning till rinnande vatten och kvalitetssäkring

När du godkänt offerten är det dags för borrning och tillhörande åtgärder, och därefter installation av pumpsystemet. I borrhålet monteras en pump som levererar vatten via rörledning till ditt hus, där tryckkärlet ger lagom tryck i kranarna. Efter installationen får du ett brunnsprotokoll med data på din brunn. Om tillrinningen mot förmodan skulle bli mindre än den garanterade kapaciteten genomför vi en så kallad tryckning för kapacitetsökning (se nästa stycke: kapacitetshöjning i befintlig brunn). Brunnsprotokollet fungerar som garantibevis för arbete, installation och vattenmängd.

Kontakta oss och beställ tid för hembesök!

Vattenanalys och vattenrening för dig med egen vattenbrunn i Rimforsa

Äger du en egenborrad vattenbrunn är det du själv som är ansvarig för vattenkvaliteten i den. Genom att regelbundna vattenprover säkerställer du att vattnet möter Livsmedelsverkets normer. För din trygghets skull anlitar vi ett ackrediterat, oberoende laboratorium för vattenanalysen. Det gör att du kan lita på att deras rekommendation är opartisk.

Fakta om FBB vattenanalys

Värt att veta om vattenanalys

När rekommenderas vattenanalys?

 • Ny brunn – efter cirka en–två månaders normal förbrukning
 • Befintlig brunn – vart tredje år 

Standardprovtagningen innebär

 • Kemisk analys
 • Fysikalisk analys

Utökad provtagning (vid behov)

 • Mikrobiologisk analys
 • Radon
 • Tungmetaller 
 

Priser

 • Vattenanalys – fasta priser
 • Vattenrening – offert på filter och installation

Våra avtalslaboratorier

 • Oberoende och opartiska laboratorier som följer Livsmedelsverkets normer
 • Ackrediterat av Swedac

Kontakta oss på FBB för mer information om vattenrening och vattenanalys.