Entreprenadborrning
För kommersiella och offentliga projekt
pilar vita neråt

Vi borrar grunden till framtidens
städer och infrastruktur

Borrad grundläggning är en nyckel för hållbar stadsutveckling. FBB är specialist på avancerade borrningsuppdrag för bygg- och infrastrukturprojekt i känslig mark och miljö.

FBB – en stark och trygg partner för entreprenadborrning

FBB erbjuder en kompetent organisation som möter dina krav och tillför den rutin, pålitlighet och erfarenhet som är så nödvändig i tidspressade bygg- och infrastrukturprojekt.

Personellt och utrustningsmässigt ligger FBB i framkant, med egna utbildade borrteam och Sveriges modernaste maskinpark. Det skapar förutsättningar för effektivitet, ekonomi och väl utförda arbeten.

Entreprenadborrning XXL

Entreprenadborrning XXL: Upp till 1.200 mm borrdiameter!

FBB:s kraftigaste borrigg väger 70 ton och borrar upp till 1.200 mm i diameter. Den är en av Sveriges största i sitt slag och är anpassad för komplexa infrastrukturprojekt som till exempel byggnationen av nya Slussen i Stockholm.

Ladda ner foldern om Borrning XXL här:

Fakta om Entreprenadborrning XXL

 • DTH-borrning för grövre grundläggning (upp till 1200 mm diameter)
 • Möjliggör kraftigare grundläggning för tyngre konstruktioner
 • Max inmatningslängd 18 m (20 m startrör)
 • Färre eller inga skarvar vid jorddjup < 20 m
 • FBB:s egna borrteam med erfaren och välutbildad personal
 • Totalentreprenad med branschens bästa trygghetspaket

Borrad grundläggning

Grunden till hållbar stadsutveckling​

Vissa miljöer är mer känsliga för buller och vibrationer än andra. Och på vissa platser är riskerna för större markrörelser påtagliga. Borrad grundläggning är därför ett bra alternativ till pålning – särskilt i stadsmiljö.

FBB erbjuder borrning för RD-pålar eller stålkärnepålar, samt stagborrning. Samtliga bidrar till stabil och säker grundförstärkning.

illustration grundläggning

Grundvattensänkning

Effektivare utvecklingsprojekt
för infrastruktur

Grundvattensänkningar är ofta nödvändiga i samband med större schaktningsarbeten under grundvattennivån. 

Genom att borra ett antal filterbrunnar som förses med pumpar, sänker vi nivån så att schaktning och grundläggning underlättas. Efter avslutad schaktning återställer vi grundvattnet till ursprunglig nivå.

FBB arbetar snabbt, effektivt och med god kommunikation. På så vis bidrar vi till effektiva projekt och uppfyllda tidsmål.

illustration grundvattensänkning
Grundvattensänkningar i samband med större schaktningsarbeten under grundvattennivån.

Horisontalborrning

Borrning för störningsfri ledningsdragning

Med hjälp av horisontalborrning kan man  dra ledningar under vägar utan att de behöver stängas av. FBB har specialriggar där borrtornen kan ställas in i olika vinklar för olika förhållanden.

FBB:s uppdrag inom horisontalborrning avser främst vatten-, avlopps-, fiber-, tele- och elledningar.

illustration horisontalborrning

Case: FBB borrar grunden vid Slussen

Ett av Sveriges mest komplexa borrningsuppdrag.

David Johansson, VD på FBB, berättar om uppdraget som sätter en ny standard för entreprenadborrning vid svåra infrastrukturprojekt.

”Projektet vid Slussen i Stockholm är FBB:s hittills tyngsta och mest utmanande grundläggningsuppdrag. En entreprenad som erbjuder mycket komplicerade borrtekniska förhållanden – Slussen är ett område som sjunker. Vi stabiliserar området och dess nya konstruktioner genom borrade pålar ner till stabilt berg – ställvis är det upp till 70 meter innan vi når dit. Vi går i mål 2019 och det lyckade projektet har gett oss möjlighet att prova och utvärdera flera olika borrsystem. Det har gett unik erfarenhet som vi tar med oss in i framtida uppdrag.”

Fakta & Referensuppdrag

Vi hjälper dig bygga hållbara städer och infrastruktur

Korta fakta om FBB entrepenadborrning

 • Medarbetare med certifierad kompetens
 • En av Sveriges största maskiner och borrformat
 • Utför borrdimensioner upp till 1200 mm
 • Kvalificerad projektledning
 • Verksamma i hela Sverige
 • Branschens bästa trygghetspaket

Exempel på uppdragsgivare

 • SKANSKA (t.ex. Slussen Stockholm)
 • PEAB
 • NCC
 • Sweco
 • Ramböll
 • Kommuner
 • Industriföretag