Vattenbrunnar
För företag, lantbruk och kommuner.
pilar vita neråt

FBB Vattenbrunnar. Brunnsborrning med hållbara helhetslösningar för storförbrukare.

Ställer din verksamhet höga krav på hållbar vattenförsörjning med stor kapacitet? FBB erbjuder kompletta lösningar – från förstudie och dimensionering till borrning, driftsättning och uppföljning.

FBB ger dig optimal kapacitet med hållbarhet i fokus

Nyckeln till hållbara vattenlösningar för stora kapacitetsbehov är att ta hänsyn till de lokala mark- och berggrundsförhållandena på ett optimalt sätt. Vid förstudien och provborrningen kartlägger vi förutsättningarna och den slutliga analysen ger svar på lämplig metod – djupborrad brunn eller formationsfilterbrunn.

Vattenbrunnar XXL

Vattenbrunnar XXL: Upp
till 1.200 mm borrdiameter!

Med vår största borrigg kan vi erbjuda hammarborrade brunnar ända upp till 1.200 i diameter – det är vi ensamma om i Sverige.

Ladda ner foldern om Borrning XXL här:

Fakta om Vattenbrunnar XXL

 • DTH-borrning för vattenbrunnar i gruslager och blockigt material (upp till 1200 mm diameter)
 • Möjliggör formationsfilterbrunnar med extra hög och trygg kapacitet
 • Minskar behovet av underhåll/rensblåsning jämfört med vanliga dimensioner (400 mm)
 • Max inmatningslängd 18 m (20 m startrör)
 • Färre eller inga skarvar vid jorddjup < 20 m
 • FBB:s egna borrteam med erfaren och välutbildad personal
 • Totalentreprenad med branschens bästa trygghetspaket

Formationsfilterbrunn

Formationsfilterbrunn: Flexibel brunnslösning för stora behov

Naturens filter gör lösningen komplett

Formationsfilterbrunnen hämtar vattnet från ett grundvattenmagasin, så kalla akivfär mellan markytan och berggrunden. Grundvattnet i brunnen tas upp via ett rostfritt filter som förhindrar sand- och gruspartiklar att följa med. Vid monteringen genomför vi rensningsarbeten som tvättar och omstrukturerar det omgivande gruset, så att det bildas ett naturligt, yttre filter som kompletterar det rostfria. Rensningsarbetet avslutas när vattnet är fritt från partiklar. Därefter är brunnen klar för anslutning och användning.

Formationsfilterbrunn
Vattenbrunnar - Rörsvetsning

Djupborrad brunn

Djupborrad brunn: Stabil tillgång oavsett väder och årstid.

FBB erbjuder trygg och långsiktig vattenförsörjning med djupborrad brunn

Den djupborrade brunnen hämtar vattnet ända från berggrunden och kapaciteten styrs via dimensioneringen av borrhål och pumpsystem. Tack vare djupet påverkas inte brunnen av årstidernas växlingar eller vädrets nyckfullhet. Det gör djupborrade brunnar betydligt stabilare än grävda brunnar, som kan påverkas av både torka och förorenande översvämningar. FBB började djupborra redan på 1970-talet och vi har med tiden byggt upp en unik bank av dokumenterad kunskap (mer än 6 000 st utförda  brunnar) om de starkt varierande hydrogeologiska förhållandena i södra och mellersta Sverige.

Kontakta oss för mer information om djupborrade brunnar.

Djupborrad brunn
medarbetare vattenborrning

Pumpmontage

Tryggt pumpmontage baserat på
lång erfarenhet? FBB gör brunnen komplett.

Dags för pumpmontage i den djupborrade brunnen? FBB installerar pump i brunnen, skyddslock och adapter på foderröret samt vattenledning fram till byggnad, där anslutningen görs komplett med motorskydd och tryckvattenbehållare. All utrustning är typgodkänd och vi arbetar enligt Normbrunn 16.

Kontakta oss på FBB för pumpmontage.

Fakta & Referensuppdrag

FBB. Trygg leverantör av friskt vatten sedan 1979.

Korta fakta om FBB Vattenbrunnar

 • Branschens bästa trygghetspaket
 • Stabil vattenförsörjning året runt
 • Formationsfilterbrunn eller djupborrad brunn
 • Helhetslösningar – från förstudie till driftsättning.
 • Anpassade vattenreningslösningar vid behov.
 • Vattenanalys hos oberoende ackrediterat laboratorium.
 • Brunnsrenovering och Kapacitetshöjning med marknadens effektivaste maskiner och metoder.
 • Dimensionering, borrning och installation. Funktionskontroll.
 • Serviceavtal och kapacitetsmätningar för regelbunden uppföljning
 • Sveriges ledande maskinpark och största borrformat
 • Medarbetare med certifierad kompetens
 • Unikt brunnsarkiv med fler än 6 000 st utförda brunnar.
 • FBB startade med vattenbrunnar 1979

Exempel på referensprojekt

 • Midvatten: RättvikBorlängeGävle
  Skutskär, SvärdsjöAvestaLeksand
 • Swedavia: Stockholm Arlanda Flygplats
 • GVT: Gävle
 • Finspångs kommun
 • Norrköpings kommun
 • Söderköpings kommun
 • Med flera…