Brunnsborrning i Borensberg

För villor och fritidshus.
pilar vita neråt

Bergvärme för dig med villa eller fritidshus i Borensberg med omnejd.

Satsa på kostnadseffektiv och förnybar geoenergi från FBB Finspångs Brunnsborrning? Det ger dig en bekymmersfri och långsiktig energilösning som minimerar både energikostnaderna och klimatpåverkan. Bergvärme en mycket säker investering för dig som bor i Borensberg med omnejd och som bygger nytt eller redan har ett vattenburet uppvärmningssystem i din befintliga fastighet.

 

Bergvärme är tryggt, bekymmersfritt och enastående ekonomiskt.

Den värme som energibrunnen ger är kostnadseffektiv, och dagens värmepumpar är mycket energisnåla. Därför räknar du i de allra flesta fall hem din investering på 2–8 år. Att sedan energibrunnen är underhållsfri och fungerar i 50–100 år gör saken ännu bättre. Dessutom ökar bergvärme värdet på ditt hus, den dag du ska sälja det.

Får det lov att vara bergskyla också?

Med FBB får du ett komplett utfört arbete för installation av bergvärme – från projektplanering till borrning och anslutning inuti huset för din värmepump. Det kan dessutom vara bra att komplettera med komfortkyla på samma gång. Det är ett smart sätt att säkerställa hög komfort och god nattsömn året runt finns inte.

Så här arbetar vi med installation av bergvärme

Så här får du som bor i Borensberg bergvärme

Första steget: Hembesök och förslag på lösning.

Vi börjar med ett hembesök där vi bedömer markförhållanden, tillgänglighet för våra maskiner, lämplig borrplats och installationsmöjligheterna i huset. Utifrån detta och dina önskemål tar vi sedan fram en offert.

Andra steget: Energibrunn + Värmepump = Klart!

Vi på FBB borrar din energibrunn, monterar kollektorsystemet och ordnar röranslutningar till ditt hus. Innanför väggen tar sedan värmepumpsinstallatören vid och slutför installationen. Vi hjälper dig gärna välja installatör.

Kontakta oss och beställ tid för hembesök!

Vattenbrunnar i Borensberg:
Friskt vatten från din egen brunn

Friskt vatten är en livsförutsättning och en central del i ett väl fungerande hushåll. FBB:s kompletta brunnslösningar för dig som bor i Borensberg ger dig kapacitet/vattengaranti året runt - oavsett väder. Allt du behöver göra är att vrida på kranen när allt är klart. Om du redan har en djupborrad brunn hjälper vi dig med att säkra vattnet genom kapacitetshöjning och pumpservice.

FBB:s djupborrade brunnar ger hållbar vattenförsörjning

De senaste årens dramatiska väder och klimatförändringar har tydligt visat att äldre grävda brunnar ofta får problem. Vid skyfall ökar risken för föroreningar. Vid torka tar vattnet ofta slut. För att undvika detta fokuserar vi uteslutande på djupborrade brunnar. De är betydligt stabilare än grävda brunnar och påverkas inte av årstidernas växlingar eller vädrets nyckfullhet.

FBB erbjuder unik erfarenhet av djupborrade brunnar

En djupborrad brunn hämtar vattnet från berggrunden och kapaciteten styrs av de vattenförande sprickorna samt dimensionen hos borrhål och pumpsystem. FBB började djupborra redan på 1970-talet och vi har med tiden byggt upp en unik bank av dokumenterad kunskap (mer än 6 000 st utförda brunnar) om de starkt varierande hydrogeologiska förhållandena i södra och mellersta Sverige.

Så här får du din borrade vattenbrunn

Så här får du en borrad vattenbrunn från FBB

Första steget är ett kostnadsfritt besök och lösning med kapacitet/vattengaranti

Placeringen av din brunn är den viktigaste diskussionspunkten vid vårt hembesök då placeringen kan påverka vattnets kvalitet. Vi tar hänsyn till regler och omgivningens förutsättningar, samt eventuella markföroreningar. Du får sedan en offert som föreslår lämplig metod – djupborrad brunn eller formationsfilterbrunn (läs mer om egenskaper och fördelar på föregående sida). I offerten fastslår vi garanterad kapacitet, dvs den vattenvolym du kan förvänta dig beroende på dina lokala förhållanden.

Andra steget innefattar allt från borrning till rinnande vatten och kvalitetssäkring

Vid godkänd offert är det dags för borrning och tillhörande åtgärder, och därefter installation av pumpsystemet. I borrhålet monteras en pump som levererar vatten via rörledning till ditt hus, där tryckkärlet ger lagom tryck i kranarna. När installationen är genomförd får du ett brunnsprotokoll med data på din brunn. Om tillrinningen mot förmodan skulle bli mindre än den garanterade kapaciteten genomför vi en så kallad tryckning för kapacitetsökning. Brunnsprotokollet fungerar som garantibevis för arbete, installation och vattenmängd.

Kontakta oss och beställ tid för hembesök!

Vattenanalys och vattenrening för dig med egen vattenbrunn i Borensberg

Som ägare av din egen vattenbrunn är du ansvarig för att ha god vattenkvalitet i den. Du säkerställer att vattnet möter Livsmedelsverkets normer genom att du genomför regelbunden vattenanalys. För din trygghets skull anlitar vi ett ackrediterat, oberoende laboratorium för vattenanalysen. Det betyder att du kan lita på att deras rekommendation är opartisk.

Fakta om vår vattenanalys

Värt att veta om vattenanalys

När rekommenderas vattenanalys?

 • Ny brunn – efter cirka en–två månaders normal förbrukning
 • Befintlig brunn – vart tredje år 

Standardprovtagningen innebär

 • Kemisk analys
 • Fysikalisk analys

Utökad provtagning (vid behov)

 • Mikrobiologisk analys
 • Radon
 • Tungmetaller 
 

Priser

 • Vattenanalys – fasta priser
 • Vattenrening – offert på filter och installation

Våra avtalslaboratorier

 • Oberoende och opartiska laboratorier som följer Livsmedelsverkets normer
 • Ackrediterat av Swedac

Kontakta oss på FBB för mer information om vattenrening och vattenanalys.