Brunnsborrning i Vadstena

För villor och fritidshus.
pilar vita neråt

Bergvärme för dig med villa eller fritidshus i Vadstena med omnejd.

Om du är ute efter kostnadseffektiv och förnybar geoenergi kan vi på FBB Finspångs Brunnsborrning ge dig en bekymmersfri energilösning som minimerar både energikostnaderna och klimatpåverkan. Bergvärme en säker investering för dig som bor i Vadstena med omnejd och som bygger nytt eller redan har ett vattenburet uppvärmningssystem i din fastighet.

Bergvärme är tryggt, bekymmersfritt och enastående ekonomiskt.

Den värme som den borrade energibrunnen ger är mycket kostnadseffektiv och dagens värmepumpar är energisnåla. Det gör att du normalt räknar hem din investering i bergvärme på 2-8 år. Att energibrunnen är underhållsfri och fungerar i 50-100 år gör saken bara ännu bättre. Dessutom ökar bergvärme värdet på ditt hus.

Får det lov att vara bergskyla också?

Med FBB får du en komplett utfört arbete för bergvärme, från projektplanering till borrning och anslutning inuti huset för din värmepump. Och varför inte passa på att komplettera med komfortkyla på samma gång? Det är ett smart sätt att säkerställa hög komfort och god nattsömn året runt finns inte.

Så här arbetar vi med installation av bergvärme

Så här får du som bor i Vadstena bergvärme

Första steget: Hembesök och förslag på lösning.

Det vi gör vid vårt första hembesök är att vi bedömer markförhållanden, tillgänglighet för våra maskiner, lämplig borrplats och installationsmöjligheterna i huset. När vi dessutom tagit in dina önskemål presenterar vi sedan en offert.

Andra steget: Energibrunn + Värmepump = Klart!

Vi på FBB borrar din energibrunn, monterar kollektorsystemet och ordnar röranslutningar till ditt hus. Innanför väggen tar sedan värmepumpsinstallatören vid och slutför installationen. Vi hjälper dig gärna välja installatör.

Kontakta oss och beställ tid för hembesök!

Vattenbrunnar i Vadstena:
Friskt vatten från egen brunn

En livsförutsättning och en central del i ett fungerande hushåll är tillgången till friskt och rent vatten. Våra kompletta brunnslösningar för dig som bor i Vadstena ger dig mycket god kapacitet och vattengaranti året runt, oavsett väder. Allt du behöver göra är att vrida på kranen när allt är klart. Har du redan djupborrad brunn? Vi hjälper dig med allt från att borra brunn till att säkra vattnet genom kapacitetshöjning och pumpservice.

Djupborrade brunnar från FBB ger hållbar vattenförsörjning

De senaste åren har dramatiskt väder och klimatförändringar tydligt visat att äldre, grävda brunnar ofta får problem med föroreningar och att vattnet ofta slut vid torka. För att undvika detta fokuserar vi uteslutande på djupborrade brunnar. De är betydligt stabilare än grävda brunnar och påverkas inte av årstidernas växlingar eller vädrets nyckfullhet.

FBB erbjuder unik erfarenhet av djupborrade brunnar

En djupborrad brunn hämtar vattnet från berggrunden och kapaciteten styrs av de vattenförande sprickorna samt dimensionen hos borrhål och pumpsystem. FBB började djupborra redan på 1970-talet och vi har med tiden byggt upp en unik bank av dokumenterad kunskap (mer än 6 000 st utförda brunnar) om de starkt varierande hydrogeologiska förhållandena i södra och mellersta Sverige.

Så här ger vi dig din borrade vattenbrunn

Så här får du en borrad vattenbrunn från FBB

Första steget är ett kostnadsfritt besök och lösning med kapacitet/vattengaranti

Placeringen av din brunn är den viktigaste diskussionspunkten vid vårt hembesök då placeringen kan påverka vattnets kvalitet. Vi tar hänsyn till regler och omgivningens förutsättningar, samt eventuella markföroreningar. Du får sedan en offert som föreslår lämplig metod – djupborrad brunn eller formationsfilterbrunn (läs mer om egenskaper och fördelar på föregående sida). I offerten fastslår vi garanterad kapacitet, dvs den vattenvolym du kan förvänta dig beroende på dina lokala förhållanden.

Andra steget innefattar allt från borrning till rinnande vatten och kvalitetssäkring

När offerten har godkänts är det dags att påbörja borrning och tillhörande åtgärder, och därefter installation av pumpsystemet. I borrhålet monteras en pump som levererar vatten via rörledning till ditt hus, där tryckkärlet ger lagom tryck i kranarna. När installationen är genomförd får du ett brunnsprotokoll med data på din brunn. Om tillrinningen mot förmodan skulle bli mindre än den garanterade kapaciteten genomför vi en så kallad tryckning för kapacitetsökning. Brunnsprotokollet fungerar som garantibevis för arbete, installation och vattenmängd.

Kontakta oss och beställ tid för hembesök!

Vattenanalys och vattenrening för dig med egen vattenbrunn i Vadstena

Som ägare av egen vattenbrunn är du ansvarig för att ha god vattenkvalitet i din brunn. Du säkerställer att vattnet möter Livsmedelsverkets normer genom regelbunden vattenanalys. För att du ska känna dig trygg med resultatet anlitar vi ett ackrediterat, oberoende laboratorium för vattenanalysen. Det betyder att du kan lita på att deras rekommendation är opartisk.

Fakta om vår vattenanalys

Värt att veta om vattenanalys

När rekommenderas vattenanalys?

 • Ny brunn – efter cirka en–två månaders normal förbrukning
 • Befintlig brunn – vart tredje år 

Standardprovtagningen innebär

 • Kemisk analys
 • Fysikalisk analys

Utökad provtagning (vid behov)

 • Mikrobiologisk analys
 • Radon
 • Tungmetaller 
 

Priser

 • Vattenanalys – fasta priser
 • Vattenrening – offert på filter och installation

Våra avtalslaboratorier

 • Oberoende och opartiska laboratorier som följer Livsmedelsverkets normer
 • Ackrediterat av Swedac

Kontakta oss på FBB för mer information om vattenrening och vattenanalys.