Brunnsborrning i Vingåker

För villor och fritidshus.
pilar vita neråt

Bergvärme för villor och fritidshus i Vingåker med omnejd.

Satsa på förnybar geoenergi från FBB Finspångs Brunnsborrning så får du tillbaka en bekymmersfri energilösning som minimerar både energikostnaderna och klimatpåverkan. Bergvärme en säker investering för dig som bor i Vingåker och som bygger nytt hus eller redan har ett vattenburet uppvärmningssystem i din fastighet.

Bergvärme är både tryggt och bekymmersfritt samt enastående ekonomiskt.

Värmen från din energibrunn är kostnadseffektiv, och dagens värmepumpar är energisnåla. Därför kan du normalt räkna hem din investering på 2–8 år. Att energibrunnen är underhållsfri och fungerar i 50–100 år gör inte saken sämre. Dessutom ökar bergvärme värdet på ditt hus.

Satsa även på bergskyla

Med FBB får du en komplett bergvärmeborrning. Detta innefattar allt från projektplanering till borrning och anslutning av din värmepump inuti huset. Och varför inte passa på att komplettera med komfortkyla på samma gång? Ett smartare sätt att säkerställa hög komfort och god nattsömn året runt finns inte.

Så här installeras din bergvärme

Så här får du som bor i Vingåker bergvärme

Första steget: Hembesök och förslag på lösning.

Efter förfrågan påbörjar vi projektet med att hembesök där bedömer vi markförhållanden, tillgänglighet för våra maskiner, lämplig plats att borra på och installationsmöjligheterna i huset. Baserat på detta och dina önskemål tar vi fram offert.

Andra steget: Energibrunn + Värmepump = Klart!

FBB Finspångs Brunnsborrning genomför borrning av din energibrunn, monterar kollektorsystemet och ordnar med alla röranslutningar till ditt hus. Innanför fastighetens vägg tar sedan värmepumpsinstallatören vid och slutför installationen. Om du vill hjälper vi dig gärna välja installatör.

Kontakta oss och beställ tid för hembesök!

Vattenbrunnar i Vingåker:
Friskt vatten från egen brunn

Att ha tillgång till friskt och rent vatten är en livsförutsättning och en given del i ett fungerande hushåll. Genom FBB:s kompletta lösningar för vattenbrunnar får du som bor i Vingåker med omnejd en mycket god kapacitet och vattengaranti - oberoende av både årstid och väder. Det är bara att vrida på kranen när allt är klart. Har du redan en djupborrad brunn? Vi hjälper dig med allt från att borra brunn till att säkra vattnet genom kapacitetshöjning och kontinuerlig pumpservice.

FBB:s djupborrade brunnar ger dig hållbar vattenförsörjning

De senaste årens dramatiska väder och klimatförändringar har tydligt visat att äldre grävda brunnar ofta får problem. Vid hård nederbörd ökar risken för föroreningar och vid torka tar vattnet tyvärr ofta slut. Detta gör att vi enbart fokuserar på installation av djupborrade brunnar. De är betydligt stabilare än grävda brunnar och påverkas inte av årstidernas växlingar eller vädrets nyckfullhet.

FBB erbjuder unik erfarenhet av djupborrade brunnar

Den djupborrade brunnen hämtar vattnet från berggrunden och kapaciteten styrs av de vattenförande sprickorna samt dimensionen hos borrhål och pumpsystem. FBB började djupborra redan på 1970-talet.  Vi har med tiden och mer än 6 000 borrade brunnar byggt upp en unik bank av dokumenterad kunskap om de starkt varierande hydrogeologiska förhållandena i södra och mellersta Sverige.

Så här borrar vi din vattenbrunn

Skaffa du en borrad vattenbrunn från FBB

Första steget: Kostnadsfritt besök och lösning med kapacitet/vattengaranti

Placeringen av din brunn är den viktigaste diskussionspunkten vid vårt hembesök då placeringen kan påverka vattnets kvalitet. Vi tar hänsyn till regler och omgivningens förutsättningar, samt eventuella markföroreningar. Du får sedan en offert som föreslår lämplig metod – djupborrad brunn eller formationsfilterbrunn. I offerten fastslår vi garanterad kapacitet, det vill säga den vattenvolym du kan förvänta dig få beroende på dina lokala förhållanden.

Andra steget: Från borrning till rinnande vatten och kvalitetssäkring

När du godkänt offerten är det dags för borrning och tillhörande åtgärder, och därefter installation av pumpsystemet. I borrhålet monteras en pump som levererar vatten via rörledning till ditt hus, där tryckkärlet ger lagom tryck i kranarna. Efter installationen tillhanda håller vi dig ett brunnsprotokoll med data på din brunn. Om tillrinningen mot förmodan skulle bli mindre än den garanterade kapaciteten genomför vi en så kallad tryckning för kapacitetsökning. Brunnsprotokollet fungerar som garantibevis för arbete, installation och vattenmängd.

Kontakta oss och beställ tid för hembesök!

Vattenanalys och vattenrening för dig med egen vattenbrunn i Vingåker

Som ägare av egenborrad vattenbrunn är du ansvarig för vattenkvaliteten i din brunn. Genom att regelbundet genomföra vattenprov säkerställer du att vattnet möter Livsmedelsverkets normer. För din trygghets skull anlitar vi ett ackrediterat, oberoende laboratorium för vattenanalysen. Det betyder att du kan lita på att deras rekommendation är opartisk.

Fakta om FBB vattenanalys

Värt att veta om vattenanalys

När rekommenderas vattenanalys?

 • Ny brunn – efter cirka en–två månaders normal förbrukning
 • Befintlig brunn – vart tredje år 

Standardprovtagningen innebär

 • Kemisk analys
 • Fysikalisk analys

Utökad provtagning (vid behov)

 • Mikrobiologisk analys
 • Radon
 • Tungmetaller 
 

Priser

 • Vattenanalys – fasta priser
 • Vattenrening – offert på filter och installation

Våra avtalslaboratorier

 • Oberoende och opartiska laboratorier som följer Livsmedelsverkets normer
 • Ackrediterat av Swedac

Kontakta oss på FBB för mer information om vattenrening och vattenanalys.