Brunnsborrning i Åtvidaberg

För villor och fritidshus.
pilar vita neråt

Bergvärme för fritidshus och villor i Åtvidaberg med omnejd.

Satsa på förnybar geoenergi från FBB Finspångs Brunnsborrning. Söker du en bekymmersfri energilösning som minimerar energikostnaderna och klimatpåverkan? Bergvärme en säker investering för dig som bor i Åtvidaberg och bygger nytt hus eller redan har vattenburet uppvärmningssystem i din befintliga fastighet.

Bergvärme är tryggt, bekymmersfritt och enastående ekonomiskt.

Värmen från din borrade energibrunn är kostnadseffektiv, och då dagens värmepumpar är energisnåla kan du normalt räkna hem din investering på 2–8 år. Att sedan energibrunnen är underhållsfri och fungerar i 50–100 år gör inte saken sämre. Sist men inte minst: Bergvärme ökar värdet på ditt hus.

Får det lov att vara bergskyla också?

Med FBB Finspångs Brunnsborrning får du en komplett bergvärmeborrning – från projektplanering till borrning och anslutning inuti huset för din värmepump. Och varför inte passa på att komplettera med komfortkyla på samma gång? Ett smart sätt att säkerställa hög komfort samt en jämn och god nattsömn året runt.

Så här arbetar vi med installation av bergvärme

Så här får du som bor i Åtvidaberg egen bergvärme

Första steget: Hembesök och förslag på lösning.

Vid vårt hembesök bedömer vi markförhållanden, tillgänglighet för våra maskiner, lämplig plats att utföra borrningen på och installationsmöjligheterna i huset. Baserat på detta och dina önskemål tar vi fram offert.

Andra steget: Energibrunn + Värmepump = Klart!

FBB borrar din energibrunn, monterar kollektorsystemet och ordnar röranslutningar till ditt hus. Innanför väggen tar sedan värmepumpsinstallatören vid och slutför installationen. Vid önskemål och behov bistår vi med hjälp att välja installatör.

Kontakta oss och beställ tid för hembesök!

Vattenbrunnar i Åtvidaberg:
Friskt vatten från egen brunn

Friskt vatten är en livsförutsättning och naturligtvis en given del i ett fungerande hushåll. FBB:s kompletta brunnslösningar för dig som bor i Åtvidaberg ger dig kapacitet/vattengaranti året runt, oavsett skiftande väder i form av torka eller störtskurar. Det är bara att vrida på kranen när allt är klart. Har du redan djupborrad brunn kan vi istället hjälpa dig med att säkra vattnet genom kapacitetshöjning och pumpservice.

FBB:s djupborrade brunnar ger hållbar vattenförsörjning

De senaste årens dramatiska väder och klimatförändringar har tydligt visat att äldre grävda brunnar ofta får problem. Vid skyfall ökar risken för föroreningar. Vid torka tar vattnet ofta slut. Därför fokuserar vi uteslutande på djupborrade brunnar. De är betydligt stabilare än grävda brunnar och påverkas inte av årstidernas växlingar eller vädrets nyckfullhet.

FBB erbjuder unik erfarenhet av djupborrade brunnar

Den djupborrade brunnen hämtar vattnet från berggrunden och kapaciteten styrs av de vattenförande sprickorna samt dimensionen hos borrhål och pumpsystem. FBB började djupborra redan på 1970-talet och vi har med tiden byggt upp en unik bank av dokumenterad kunskap (mer än 6 000 st utförda brunnar) om de starkt varierande hydrogeologiska förhållandena i södra och mellersta Sverige.

Så här får du din borrade vattenbrunn

Så här får du en borrad vattenbrunn från FBB

Första steget: Kostnadsfritt besök och lösning med kapacitet/vattengaranti

Placeringen av din vattenbrunn är den viktigaste diskussionspunkten vid vårt hembesök då placeringen kan påverka vattnets kvalitet. Vi tar hänsyn till regler och omgivningens förutsättningar, samt eventuella markföroreningar. Du får sedan en offert som föreslår lämplig metod – djupborrad brunn eller formationsfilterbrunn (läs mer om egenskaper och fördelar på föregående sida). I offerten fastslår vi garanterad kapacitet, dvs den vattenvolym du kan förvänta dig beroende på dina lokala förhållanden.

Andra steget: Från borrning till rinnande vatten och kvalitetssäkring

Efter godkänd offert är det dags för borrning och tillhörande åtgärder, och därefter installation av pumpsystemet. I borrhålet monteras en pump som levererar vatten via rörledning till ditt hus, där tryckkärlet ger lagom tryck i kranarna. Efter installationen får du ett brunnsprotokoll med data på din brunn. Om tillrinningen mot förmodan skulle bli mindre än den garanterade kapaciteten genomför vi en så kallad tryckning för kapacitetsökning (se nästa stycke: kapacitetshöjning i befintlig brunn). Brunnsprotokollet fungerar som garantibevis för arbete, installation och vattenmängd.

Kontakta oss och beställ tid för hembesök!

Vattenanalys och vattenrening för dig med egen vattenbrunn i Åtvidaberg

Som ägare av egenborrad vattenbrunn är du ansvarig för vattenkvaliteten i din brunn. Genom att regelbundet genomföra vattenprov säkerställer du att vattnet möter Livsmedelsverkets normer. För din trygghets skull anlitar vi ett ackrediterat, oberoende laboratorium för vattenanalysen. Det betyder att du kan lita på att deras rekommendation är opartisk.

Fakta om FBB vattenanalys

Värt att veta om vattenanalys

När rekommenderas vattenanalys?

 • Ny brunn – efter cirka 1-2 månaders normal förbrukning
 • Befintlig brunn – minst vart tredje år 

Standardprovtagningen innebär

 • Kemisk analys
 • Fysikalisk analys

Utökad provtagning (vid behov)

 • Mikrobiologisk analys
 • Radon
 • Tungmetaller 
 

Priser

 • Vattenanalys – fasta priser
 • Vattenrening – offert på filter och installation

Våra avtalslaboratorier

 • Oberoende och opartiska laboratorier som följer Livsmedelsverkets normer
 • Ackrediterat av Swedac

Kontakta oss på FBB Finspångs Brunnsborrning för mer information om vattenrening och vattenanalys.