Om FBB
Vi borrar för en planet i balans
pilar vita neråt

Vårt erbjudande:
Friskt vatten. Förnybar energi.

FBB Finspångs Brunnsborrning AB grundades 1979 och är ett andra generationens familjeföretag. Idag är FBB ett av Sveriges största privatägda brunnsborrningsföretag inom segmenten geoenergi, vattenbrunnar och entreprenadborrning.

Kunddriven utveckling med fokus på hållbarhet

Våra kunder finns inom offentlig, kommersiell och privat sektor. För att möta våra kunders krav och förväntningar investerar vi kontinuerligt i framtiden. Dels genom att utveckla våra engagerade medarbetare. Dels genom ny teknik som hjälper oss arbeta mer klimatsmart. Och sist men inte minst genom att värna om en modern maskinpark med ledande kapacitet. Allt detta bidrar till hög kvalitet, trygg leverans och långsiktigt hållbara lösningar.

Flexibilitet och skalbarhet.

Vi har byggt vår organisation för största möjliga flexibilitet och kundanpassning. Oavsett uppdrag erbjuder vi branschledande kompetens, kapacitet och leveransförmåga. Med FBB som partner och leverantör kan du räkna med välbyggda slutresultat.

Vår vision​

Vår vision: Vi borrar
för en planet i balans ™

Ansvarsfull brunnsborrning – en nyckel till hållbar utveckling

Allt vi gör inom FBB bidrar direkt eller indirekt till hållbar utveckling. Geoenergi är en helt och hållet förnybar energikälla som drivs av solen och eliminerar utsläpp av växthusgaser. Inom vattenborrning säkerställer vi hållbar vattenförsörjning genom ansvarsfulla metoder och rätt kunskap. Med entreprenadborrning bidrar vi till att städer och infrastruktur kan utformas för bättre resurseffektivitet, lägre energiåtgång och mer klimatsmarta transportsystem. Utöver det investerar vi kontinuerligt i ny teknik som hjälper oss att ta ännu mer ansvar. Varje pusselbit är viktig för oss och skapar mening i vårt arbete. Och vår vision visar vägen.

Vår historia: En del av kretsloppet sedan 1979

När Jonny Pettersson startade brunnsborrningsföretag 1979 hade han ingen aning om vilken utveckling som väntade. Efter några år av brunnsborrning blev han nyfiken på geoenergi, och besjälad av hela idén med att ta tillvara på solenergin som lagras under jord. FBB blev något av pionjärer inom energibrunnar och på den vägen är det. Jonny är idag senior advisor inom familjeföretaget, som sedan 2012 leds av en sönerna David och Martin Johansson.

Jonny Pettersson som startade FBB år 1979
Emblem för FBB 40 år

Våra kärnvärden: Engagemang, kvalitet och ansvar

Engagemang

Med kunskap, kreativitet och lyhördhet för kundernas behov skapar vi lösningar som ger kunden bäst ekonomi, enkelhet och effektivitet i varje uppdrag.

Kvalitet

Både vi själva och våra kunder ska känna att vi alltid uppfyller förväntningarna och att våra leveranser genererar önskat värde.

Ansvar

Vi behandlar människor jämlikt och tar ansvar för att vår verksamhet agerar hållbart i varje avseende – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Korta fakta om FBB

FBB på 30 sekunder

 • Vår bas finns i Finspång. David Johansson representerar andra generationen i familjeföretaget och är VD för koncernens bolag. Brodern Martin Johansson är ekonomichef.
 • Vi arbetar över hela Sverige och vårt läge i Finspång utgör en perfekt utgångspunkt för våra kommersiella och offentliga uppdrag. Vår privatmarknad utgörs primärt av Östergötland med omnejd.
 • Omsättning cirka 80 miljoner kronor
 • Medarbetare med certifierad kompetens
 • 25 heltidsanställda
 • 7 kompletta borrteam/-ekipage
 • 2 serviceteam för vattenbrunnar och pumpar
 • Exempel på kunder: IKEA, IKANO, Akademiska Hus, Rusta, Swedavia, konsultbolag, byggföretag, värmepumpsinstallatörer, lantbruk, privatpersoner m.m.
Fyra medarbetare i varselkläder poserar vid Slussen i Stockholm

Hållbarhet & kvalitet

Vi ger dig branschens bästa trygghet

Certifieringar för miljö, kvalitet och arbetsmiljö

 • Miljöledning ISO 14001
 • Kvalitetsledning ISO 9001
 • Arbetsmiljö ISO 45001.

Certifierad kompetens

FBB är medlem i Borrföretagen (Skandinaviens största sammanslutning av oberoende borrentreprenörer) samt i FAB (Föreningen för aktiva i borrbranschen). Våra brunnsborrare är certifierade av Sitac och dessutom har vi certifierad svetskompetens enligt EN13067 (termoplaster) samt EN287-1 (foderrör).

Vi följer Normbrunn 16 – Normförfarande vid utförande av vatten- och energibrunnar. 

Ladda ner Normbrunn 16 här:

Professionell och säkerhetsmedveten organisation

FBB säkerställer kontinuitet, kundnöjdhet och säkert agerande på arbetsplatsen genom fortlöpande utbildning av våra medarbetare. En modern och väl underhållen maskinpark är ytterligare en viktig faktor som främjar trygghet och säker effektivitet på arbetsplatsen. Sammantaget bidrar vårt arbetssätt till många positiva effekter – dit hör till exempel låg personalomsättning, hög leveransförmåga och stort förtroende bland våra kunder.

Kvalitetssäkrade vatten- och energibrunnar

Våra vatten- respektive energibrunnar är typgodkända av Borrföretagen. Dessutom följer vi riktlinjerna Normbrunn 16 som har utarbetats för att hjälpa konsumenter och beslutsfattare att ställa rätt krav på utförandet av vatten- och energibrunnar.

Borrföretagen sätter dig som kund först

Som kund hos FBB kan du få gratis och oberoende rådgivning via Borrföretagen. Tryck här för att komma till Borrföretagens hemsida.

Inspektion inför installation av bergvärme

Vår maskinpark

FBB har Sveriges modernaste maskinpark

Både vi själva och våra kunder ställer höga krav på effektivitet, miljöegenskaper och säkerhet. Därför satsar FBB helhjärtat på kvalitet, prestanda och driftsäkerhet när det gäller maskiner och utrustning.

Bättre maskiner = bättre för alla!

Snäva deadlines och tuffa projektbudgetar förutsätter problemfri drift. Därför är vi på FBB extremt noga med vår maskinpark. Som kund ska du kunna lita på att vi håller det vi lovar, och att våra maskiner är väl underhållna och servade. En annan, minst lika viktig aspekt är säkerheten för medarbetare och kollegor på arbetsplatsen. Det yttersta syftet med vår moderna maskinpark är glasklart: Att värna om god miljö och människors hälsa

Borrning XXL: Borrdimensioner upp till 1.200 mm!

FBB:s största borrigg är en av Sveriges kraftigaste i sitt slag och den är skräddarsydd för de riktigt krävande projekten, med upp till 1.200 mm borrdiameter. Den är perfekt lämpad för till exempel kommuner som behöver bygga ut vattenförsörjningen eller för byggföretag som efterfrågar grövre entreprenadborrning. På köpet får du FBB:s erkänt höga kvalitet, kompetens och erfarenhet.

Ladda ner foldern om Borrning XXL här:

FBB:s maskinpark i korthet

 • Borriggar för geoenergi, vatten och entreprenadborrning. Miljömotorer.
  • Sju kompletta riggar med kapacitet från XS (smidiga riggar för villatomten) till XXL (tungviktarna för de mest krävande energi- och entreprenadborrningarna).
  • Max borrdjup > 350 meter
  • Max borrdiameter 200 millimeter
 • ATLAS COPCO kompressorer. Miljömotorer.
 • Specialanpassade lastbilar
 • Pumpmontagebilar och minigrävare
 • Transportbilar av olika storlek och slag
 • Egen verkstad och lager

Jobba hos oss

Ett fritt jobb i en framtidsbransch!

Brunnsborrning är en ovanlig bransch på många sätt. Du lär dig nya saker varje dag. Du arbetar fritt och behöver tänka kreativt. Och du jobbar både för kundens och planetens bästa. Låter det intressant? Här är några röster från FBB.

Vad söker vi hos blivande medarbetare?

Vi brukar säga att kunskap alltid kan tillföras, men att engagemang måste komma inifrån. På FBB är vi lyckligt lottade med hängivna, professionella medarbetare som alltid ser till kundens bästa. Din kompetens och erfarenhet växer med tiden, både genom ditt dagliga arbete och genom interna utbildningar. Belöningen: Ett jobb som bjuder på variation, utveckling, kamratskap och tillfredsställelsen i att göra verklig nytta. Massor av frisk luft får du på köpet.

Våra riktlinjer

Våra riktlinjer

Finspångs Brunnsborrning AB (FBB) har sedan starten 1979 utvecklats till ett av Sveriges största vatten- och energiborrningsföretag. Företaget består av sju aktiva och moderna borriggar lämpade för vatten-, energi- och entreprenadborrning. Vi äger fem av marknadens kraftigaste kompressorer för borrning vilket bättre möjliggör att rätt borrdjup skall kunna uppnås.

Samtliga borriggar och kompressorer är utrustade med miljömotorer. Utöver borriggspersonalen har vi en pumptekniker samt två arbetande lag som är specialiserade på kollektormontage och svetsning av dessa. 

 

Miljö- och kvalitetspolicy

Vi ska tillsammans med våra kunder, leverantörer och underentreprenörer utveckla och ständigt förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete för att kunna uppfylla kunders och andra intressenters krav, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi premierar kärnvärden i form av att leverera i rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet, där kvalitet innefattar att tillgodose föreskrifter och officiella regelverk tillika standarder för fackmannamässigt utförande.

För oss är det en självklarhet att vara informerade om och följa innehåll i lagar, förordningar och andra krav som berör vår verksamhet.

Vår verksamhet utgörs av tanken på ekologisk hållbarhet där en viktig del i vårt miljöarbete är att förebygga föroreningar och hushålla med naturens resurser.

Vi arbetar kontinuerligt med att höja kompetensen och medvetenheten i kvalitets- och miljöfrågor hos alla våra anställda.

Vid bedömning av affärspartners betraktar vi aktivt kvalitets- och miljöarbete som en merit.

Arbetsmiljöpolicy

Vi strävar efter att arbetsmiljöarbete bedrivs i alla områden inom vår verksamhet för att främja hälsa och eliminera faror samt minska risker. Våra medarbetare skall, trots stort eget ansvar, alltid kunna känna ledningens stöd i det dagliga arbetet. Kärnvärden hos medarbetaren är kompetens, erfarenhet och inte minst det personliga engagemanget.

I planeringsarbete vid organisationsförändringar, nya lokaler, nya arbetssätt etc. utreds förändringarna i ett tidigt skede av arbetsmiljöansvarig samt representant för arbetstagare.

Medarbetarna skall kunna känna trygghet och trivsel på jobbet, få stimulans och utvecklas i sina uppdrag. Det uppnås dels genom intressanta uppgifter och dels genom aktiviteter både i och utanför arbetet som stärker de sociala banden kollegor emellan.

I det dagliga arbetet skall varje medarbetare visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, följa instruktioner och föreskrifter samt vara uppmärksam på eventuella risker och hot mot den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Den fysiska och psykiska arbetsmiljön utformas så att alla medarbetare får uppleva arbetsglädje, arbetsvilja och trivsel i sina ansträngningar att åstadkomma bra resultat för FBB.

Vi arbetar aktivt med att motverka kränkande särbehandling och diskriminering och har nolltolerans mot alla former av sådant beteende. Vi har regelbundna samordningsmöten där vi behandlar verksamheten i sin helhet inklusive arbetsmiljöfrågorna.

Genom ledningens stöd skall den enskildes utveckling och harmoni grundas i FBB´s uppsatta mål och strategi och i slutändan resultera i nöjdare kunder.

Jämställdhetspolicy

FBB arbetar för att:

 • öka kunskapen och förståelsen om jämställdhet
 • psykiska och fysiska arbetsförhållanden, där så är lämpligt, passar både män och kvinnor
 • underlätta för kvinnor och män att förena förvärvsarbete med föräldraskap
 • kvinnor och män har lika arbetsvillkor, exempelvis lika lön och lika utvecklingsmöjligheter beträffande utbildning, avancemang och kompetensutveckling
 • Jämställdhet skall gälla för samtliga diskrimineringsgrunder

Brandskyddspolicy

Lagstiftningen ställer krav på att en arbetsplats har ett fullgott brandskydd. Det är viktigt att FBB har en ett bra brandskydd för att göra arbetsplatsen säker och trygg för personal, besökare, kunder och omgivning.

På FBB skall det bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete vilket innebär att det skall:

 • Finnas en brandskyddsansvarig
 • Finnas en brandskyddsorganisation
 • Finnas planer för brandskyddsutbildningar
 • Finnas dokumentation av det byggnadstekniska och organisatoriska brandskyddet
 • Finnas uppföljningsrutiner i form av regelbunden kontrollverksamhet och en aktiv incidentrapportering

Trafiksäkerhetspolicy

FBB skall alltid utföra sina transporter med fokus på trafiksäkerhet och trygghet för både förare och medtrafikanter. Med detta menas att det är förbjudet att hantera utrustning (så som telefon, GPS, m.m.) vid färd. Fokus skall även hållas på följande:
 • Att använda bilbälte
 • Att följa lagstadgade hastighetsbestämmelser
 • Att anpassa hastigheten efter väglag och trafiksituation
 • Att respektera kör och vilotidsregler
 • Att hålla avstånd till framförvarande fordon
 • Att föraren är nykter och drogfri under tjänsten