VATTENBRUNNAR: Friskt vatten från egen djupborrad brunn.

Behöver du eget vatten till villan eller fritidshuset? Med en djupborrad vattenbrunn från FBB kan du koppla av och njuta av god vattentillgång oavsett årstid. Vi tar ditt brunnsborrningsprojekt vägen – från plan till kran.

 

VATTENBRUNNAR i korthet:

  • Kostnadsfritt hembesök och offert med garanti.
  • Planering och placering av borrhål, djupborrning av vattenbrunn, montage av pump- och hydrofor, anslutning till vattenkran. Funktionskontroll.
  • Branschens bästa trygghet: Läs mer om FBB kvalitet & miljö.

 

Vi tar helhetsansvar för din brunn.

När du anlitar oss på FBB får du mer än 30 års hydrogeologisk erfarenhet och lokalkännedom på köpet, men framförallt får du en komplett lösning för en borrad brunn. Det är bara att vrida på kranen när allt är klart. Vi tar nämligen ansvar för hela anläggningen, från projektplanering till schaktning, borrning och pumpmontage.

 

Första steget: Kostnadsfritt besök hemma hos dig.

borra brunn kostnadFörsta besöket hos dig för att planera för att borra brunn är kostnadsfritt. En av våra viktigaste diskussionspunkter handlar om placeringen av brunnen eftersom den är avgörande för vattnets kvalitet. Placeringen av en brunn styrs dels av regler och dels av omgivningens förutsättningar, samt eventuella försvårande faktorer som exempelvis föroreningar i marken. Med utgångspunkt från aktuella förutsättningar utformar vi en offert för kostnad av att borra brunn och fastslår garanterad kapacitet (den volym vatten du kan förvänta dig beroende på de lokala hydrogeologiska förhållandena).

 

Andra steget: Från borrning till rinnande vatten

borra efter vattenNär du godkänt pris för att borra brunn, och vi genomfört alla nödvändiga förberedelser, är det dags för borrning. Under första delen, på vägen genom jordlagret, driver vi ett foderrör ända ned i berggrunden i syfte att hindra jord och annat material att tränga in i ditt borrhål. Längre ned i berggrunden får du sedan ditt vatten via de naturliga sprickor som finns i berget. Längst ned i borrhållet monteras en pump som pumpar upp vatten via rörledning till ditt hus, där hydroforen ser till att du får lagom tryck i kranarna.

 

Trygg och stabil tillgång oavsett årstid.

borrad brunnNär installationen är avslutad ger vi dig ett brunnsprotokoll som du stämmer av mot vår offert. Om tillrinningen mot förmodan skulle bli mindre än den garanterade kapaciteten behöver du inte betala för borrningen. Brunnsprotokollet fungerar som garantibevis för arbete, installation och vattenmängd.

 

Rent vatten eller vattenrening?

Enligt lagen har brunnens ägare ansvaret för kvaliteten på dricksvattnet i sin brunn. Som medlem i Geotec kan vi erbjuda dig opartiska vattenanalyser av ett Swedac-ackrediterat laboratorium. Vi rekommenderar att du genomför en sådan efter cirka en månads normal användning. Om det skulle finnas behov av vattenrening eller annan vattenbehandling kan FBB erbjuda anpassade vattenreningslösningar för din borrade brunn.