Normbrunn 16

Normbrunn 16 – Normförfarande vid utförande av vatten- och energibrunnar – är ett dokument med riktlinjer avsett som vägledning för att hjälpa konsumenter och beslutsfattare att ställa rätt krav på utförandet av vatten- och energibrunnar. Detta dokument accepteras idag både av bransch och av myndigheter.

Normbrunn 16 har utarbetats av SGU – Sveriges Geologiska Undersökning, i samverkan med Socialstyrelsen, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt branschorganisationerna Geotec, Avanti och Svep, i syfte att sprida informationen till samhället.

Kriterierna bygger på dokumentet Normbrunn-97 som togs fram av SGU i samarbete med värmepumps- och borrbranschen för att hjälpa konsumenter och beslutsfattare att ställa rätt krav på utförandet av en energibrunn.

För att du som kund skall vara säker på att vi på FBB gör ett fackmannamässigt jobb hänvisar vi alltid till Normbrunn 16 i våra offerter.

Ladda ner en pdf på Normbrunn 16 här.