fbpx
Finspångs Brunnsborrning

Vattenrening

Friskt vatten är en nödvändighet och det är viktigt att vara observant på vattnet vi använder.

Det är givet att ett hushåll ska ha friskt vatten. Alla med kommunalt vatten har regelbundna analyser, men om du däremot har en egen vattenbrunn måste du själv ta ansvar för kvaliteten. Dåligt vatten kan leda till hälsoproblem och sliter på rör, kranar och maskiner.

Livsmedelsverket rekommenderar att ett vattenprov görs vart tredje år, men skulle man misstänka att vattnet på något sätt är förorenat bör ett vattenprov göras snarast möjligt. Om vattnet exempelvis börjar lukta och smaka konstigt och/eller har en avvikande färg, bör du göra ett test för att se vad detta beror på.

Genom regelbundna vattenanalyser säkerställer du att vattnet möter Livsmedelsverkets riktlinjer. För din trygghets skull anlitar vi på FBB Finspångs Brunnsborrning ett ackrediterat, oberoende laboratorium för vattenanalysen. Det betyder att du kan lita på att deras analyssvar är opartisk och följer Livsmedelsverkets riktlinjer.

Särskilt viktigt för dig med grävd brunn

Det är särskilt viktigt för dig som brunnsägare att regelbundet se över ditt vatten för att minimera hälsoproblem och övriga problem som kan uppstå av bakteriefyllt vatten.

De senaste årens dramatiska väder och klimatförändringar har tydligt visat att äldre grävda brunnar ofta får problem. Ökade skyfall eller kraftig snösmältning ger högre risk för föroreningar relaterat till ytvatteninträngning och vid långvarig torka riskerar vattnet att ta slut. Vatten från en grävd brunn kan ofta ha ett lågt PH-värde och höga bakteriehalter.

Att ha en egen brunn på tomten innebär att du själv ansvarar för det vatten som kommer från den. Med egen brunn är det viktigt att regelbundet testa kvaliteten på dricksvattnet då vanligt förekommande problem som att ytvatten läcker igenom, rostiga brunnslock eller förorenad närmiljö påverkar grundvattnet.

Den djupborrade brunnen hämtar i stället vattnet oftast från berggrunden och kapaciteten styrs av hydrogeologiska egenskaper, dimensionering av borrhål och pumpsystem. Tack vare djupet påverkas inte brunnen av årstidernas växlingar eller vädrets nyckfullhet på samma sätt som en ytlig brunn kan göra.

Vattenreningsfilter

För att säkerställa att ditt vatten håller en hög kvalitet kan man installera vattenreningsfilter vid vatteninloppet till huset. Då får hela huset tillgång till fräscht och friskt vatten. Fördelen är förutom ett godare dricksvatten, också att du slipper oroa dig för att få i dig kvalitetsmässigt sämre vatten eller att din tvätt och disk riskerar bli missfärgad.

Att ha en egen brunn är en stor tillgång, men medför även ett ansvar. Se till att ditt vatten är tjänligt och håller måttet för det du vill använda det till.

Om det efter genomförd vattenanalys visar sig att ditt dricksvatten innehåller ämnen som inte bör finnas behöver det renas. För att rena vatten finns det en hel del olika typer av vattenfilter, beroende på vilket eller vilka ämnen det är som behöver tas bort/reduceras.

Kontakta oss

Är du osäker på hur du ska gå till väga är du varmt välkommen att kontakta oss på FBB Finspångs Brunnsborrning för konsultation. Vi besitter stor kunskap och har lång erfarenhet av vattenrening och erbjuder dessutom vattenanalys från ett ackrediterat och opartiskt laboratorium av ditt dricksvatten.

Nyheter

Barncancerfonden julen 2023

Tack för 2023

Året går mot sitt slut och vi vill tacka både kunder och samarbetspartners för den

Läs mer