fbpx
Finspångs Brunnsborrning

Vattenprov för dig med egen brunn

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Som brunnsägare är du ansvarig för kvalitén på ditt dricksvatten. Rekommendation från Livsmedelsverket är att du testar ditt vatten minst vart tredje år eller när du uppmärksammar förändringar i vattnets lukt, färg och/eller smak.

Du bör testa ditt vatten oftare än vart tredje år om:

  • du haft bekymmer tidigare med ditt brunnsvatten.
  • vattentäkten är ansluten till fler än två fastigheter med en förbrukning på över 10 m3/dygn och/eller försörjer över 50 personer (då rekommenderas vattenprov minst en gång per år).
  • små barn ska dricka vattnet, de är känsligare vid förhöjda halter av exempelvis: bly, nitrit och fluorid

Du bör också testa vattnet i din nyborrade brunn efter två månaders daglig användning, vid permanentboende 4-5 personer. Den omsättningen av brunnsvattnet motsvarar sammanlagt minst två veckors kontinuerlig spolning, dygnet runt.

Testa ditt dricksvatten själv

Ett vattenprov kan du som fastighetsägare själv ta. Med regelbunden provtagning säkerställer du ett friskt vatten som följer Livsmedelsverkets rekommendationer. En analys undersöker vattnets egenskaper och utifrån resultatet kan man gå vidare med en eventuell vattenrening. Den vanligaste analysen är kemisk analys. Analys av bly, uran, radon och arsenik kan även vara aktuellt på vissa platser i landet. Om du har en bergborrad brunn finns en högre risk till förhöjda halter av radon.

Beställ din vattenanalys

Det finns många aktörer på marknaden som utför vattenanalyser. Tyvärr finns det en del företag som erbjuder billiga och ej tillförlitliga snabbmetoder. Det är därför av största vikt att den leverantör du väljer använder ett ackrediterat laboratorium.

FBB Finspångs Brunnsborrning är ett av landets största privatägda brunnsborrningsföretag. Vi erbjuder våra tjänster och produkter till både privatpersoner och företagskunder. Vi samarbetar sedan många år med Eurofins, som är ett oberoende och ackrediterat laboratorium. Eurofins är en opartisk samarbetspartner som inte själva säljer filter och som följer Livsmedelsverkets rekommendationer för dricksvatten.

I webbshopen på fbb.se/vattenanalys kan du dygnet runt enkelt beställa din vattenanalys.

Du kan också beställa vattenanalys på telefon 0122-100 64 eller hämta den på FBB:s kontor på Industrivägen 2-4 i Finspång. Du kan beställa allt från den vanligaste standardprovtagningen kemisk analys till utökad provtagning för radon, uran och tungmetaller samt en mikrobiologisk provtagning. Efter genomförd beställning får du en vattenprovbox med provflaskor och tydliga instruktioner hemskickad inom 1-3 arbetsdagar. Var observant på att de förkryssade uppgifterna stämmer och fyll sedan provflaskorna enligt anvisningarna.

Steg för steg – så här tar du själv vattenprov:

  1. Ta vattenprovet direkt från din kran, efter ca 10 minuters riklig spolning. Skruva på locken ordentligt på provflaskorna. Fyll i provtagningsdatum, både på flaskor och följesedel. Vid radonprov måste även klockslag anges.
  2. Lägg de fyllda provflaskorna, tillsammans med följesedeln, i den förfrankerade lådan och skicka den direkt till laboratoriet.
  3. Vänta in provsvaret, som vanligtvis kommer inom tio arbetsdagar.
  4. Om provsvaret skulle visa att ditt vatten har förhöjda halter och/eller inte är tjänligt som dricksvatten erbjuder FBB konsultation och eventuell offert för installation av vattenreningssystem.
  5. Mer information finns i foldern Brunnsvattenanalys som medföljer i FBB:s vattenbox. Lycka till med din provtagning!

Vad kostar vattenprov?

Det finns en rad olika typer av vattenprov utifrån dina särskilda behov, vilket gör att priset för en vattenanalys varierar. Nedan presenteras de provtagningar som FBB erbjuder i samarbete med Eurofins.

Standardprovtagning

Kemisk analys

Fyll flaska A och B (pH, färg, konduktivitet, CODMn Kemisk syreförbrukning i vatten,

alkalinitet, lukt, turbiditet, hårdhet, nitrat, nitrat-kväve, nitrit, nitrit-kväve, NO3/50+NO2/0,5 klorid, fluorid, ammonium, ammonium-kväve, fosfatfosfor, fosfat, sulfat, järn, järn (elof), koppar, kalcium, magnesium, natrium, kalium och mangan)

Klicka här för mer information och pris

Utökad provtagning

Radon

Fyll flaska C till bredden och utan luft. Ange datum och klockslag på behållaren. Observera att utökad provtagning av radon endast är aktuell i borrade brunnar.

Klicka här för mer information och pris

Tungmetaller

Fyll flaska B (As arsenik, Pb bly, Cd kadmium, Cr krom, Co Kobolt, U Uran, Ni Nickel, V Vanadin och Zn zink)

Klicka här för mer information och pris

Uran (ingår i tungmetaller)

Fyll flaska B.

Klicka här för mer information och pris

Komplett provtagning av ovanstående (exkl mikrobiologisk)

Kemisk analys + Radon +Tungmetaller och Uran

Fyll flaska A och B samt flaska C till bredden utan luft.

Klicka här för mer information och pris

Mikrobiologisk provtagning

Om det är aktuellt med ett mikrobiologiskt prov ber vi dig kontakta oss direkt, då vi själva åker ut och tar detta och lämnar in till laboratorium. Provet är mycket känsligt att ta och måste skyndsamt vara labbet tillhanda. Analysen lämnar vi till Synlab i Linköping, som också är ett ackrediterat laboratorium.

Mikrobiologiskt

(mikroorganismer, koliforma bakterier, E-coli)

Klicka här för mer information och pris

Nyheter

Barncancerfonden julen 2023

Tack för 2023

Året går mot sitt slut och vi vill tacka både kunder och samarbetspartners för den

Läs mer