fbpx
Finspångs Brunnsborrning

Spännande geoenergiprojekt med förnybar värme och kyla

Uppdraget för Rejmes nybyggnation av lastvagnsverkstad i Nyköping nyttjar grundvatten som direkt energikälla till skillnad från traditionella bergvärmesystem. Ett intressant geoenergiprojekt där hela FBB:s kompetensbredd utnyttjas.

Uppdraget inleddes med att Rejmes beställde en förstudie med provborrning och termiskt responstest av vår teknikavdelning. I samband med provborrningen identifierade vi ett vattenförande gruslager på cirka 50 meters djup.

– Jorddjupet var dessutom relativt stort, det gjorde det möjligt att byta princip till ett grundvattensystem. Vi pumpar upp och återinfiltrerar grundvattnet och tar energi direkt från det, som genererar frikyla under sommar och värme vintertid för både kontors- och verkstadsdel. Tack vare att Rejmes beställde en förstudie i ett tidigt skede av byggprocessen gav det oss möjlighet att byta koncept från ett traditionellt och slutet bergvärmesystem med geoenergi till rent grundvatten och således en kostnadseffektivare lösning för vår kund, säger David Johansson.

För cirka tio år sedan hade vi förmånen att vara en del i ett av Europas största grundvattensystem (akvifärlager) på Arlanda flygplats. Det gav betydelsefulla erfarenheter av projekt likt det för Rejmes i Nyköping. Våra projektingenjörer, borrare och pumptekniker arbetar nu i nära samarbete för att till våren 2021 få anläggningen klar för driftsättning.

– Grundvattensystem är effektivare och ger i regel en bättre verkningsgrad än ett traditionellt bergvärmesystem. Det ställer höga krav på markens hydrogeologiska egenskaper. Det är därför endast ett fåtal procent av landets ytor som möjliggör denna typ av system i kombination med att handläggningstiden för tillstånd är relativt komplicerad. Principen bygger på att man pumpar upp grundvatten som värmepumpen utvinner energi ur. Vattnet återinfiltreras sedan i marken via så kallade återinfiltrationsbrunnar. Rejmes i Nyköping är vårt största projektet hittills där vi har totalansvaret. Vår förhoppning är att liknande projekt kommer bli vanligare i framtiden, då allt fler större fastighetsägare visar intresse för klimatsmarta och kostnadseffektiva geoenergisystem och våra förstudier med termiska responstester. Förstudier anser vi vara ett viktigt moment vid dimensionering av större geoenergisystem, där kan vi kvalitetssäkra markens specifika energiuttag och använda resultatet för att simulera marken och bergets energiuttag. I förstudien identifieras också i ett tidigt skede markens hydrogeologiska egenskaper och borrtekniska utmaningar, som i detta fall innebar att valet föll på ett mer kostnadseffektivt grundvattensystem, säger David.

Nyheter

Barncancerfonden julen 2023

Tack för 2023

Året går mot sitt slut och vi vill tacka både kunder och samarbetspartners för den

Läs mer