fbpx
Finspångs Brunnsborrning

Komplicerat uppdrag i vackra skidorten Fjätervålen

Skidorten Fjätervålen är en del av Idrefjället som idag består av en mindre skidanläggning med omkring 250 privatägda stugor. Ett område med stor utvecklingspotential som har ambitionen att växa till att i framtiden rymma 6 000 bäddar.
– Det första vi måste göra är att säkra att det går att lösa eget vatten och avlopp för nyexploateringen. Det finns en grov tidsplan där förhoppningen är att påbörja byggnationen 2024, säger Emil Dahlqvist från beställaren Serneke.

David Holmgren är hydrogeolog på Sweco och ansvarig för fältarbeten. Fjätervålen är ett projekt i en vacker fjällmiljö, men med begränsad och tålamodsprövande framkomlighet. David är jätteglad att de valde att samarbeta med FBB Finspångs Brunnsborrning.
– Jag är väldigt nöjd med vårt fina samarbete och är verkligen tacksam att de ville komma ända hit för detta komplicerade uppdrag. Det finns en skön prestigelöshet från båda sidor, säger David Holmgren.

Nu pågår ett arbete att hitta borrpunkter med större vattenförande sprickzoner i berget via metoden VLF (very low frequenzy). Förhoppningsvis ger borrningarna så småningom tillräckligt mycket vatten för att leva upp till exploateringsvisionen i Fjätervålen.
– Hittills har provborrningarna och inledande kapacitetsmätningar tillsammans med FBB:s borrtekniker och pumpmontörer gått över förväntan med tanke på områdets geologi. Två av tre sextumsbrunnar ser ut att ge 6 till 8 liter per sekund, vilket är ett ovanligt bra gensvar för bergborrade brunnar, säger David.

– En stor utmaning i uppdraget var dessutom att borrningar och pumpmontage utfördes under vintertid med förhållandevis stora snödjup i kuperad terräng, vilket ställde krav på en del utmaningar och improviserade lösningar på plats för våra engagerade medarbetare, säger David Johansson på FBB Finspångs Brunnsborrning.