Friskt vatten.
Förnybar energi.
FBB skapar hållbara lösningar inom storskalig geoenergi, vattenbrunnar och entreprenadborrning.

Våra tjänster

Nyheter