fbpx
Finspångs Brunnsborrning

”Hög prioritet att utöka produktionen av dricksvatten”

Haninge kommun arbetar för att öka mängden egenproducerat dricksvatten och för möjligheten att bli mer självförsörjande i händelse av kris.
– Vi tar vårt ansvar i den vattenplan som finns för Stockholms län. Det handlar om att fortsatt sätta hög prioritet för att utöka och stärka upp vår egen produktion av dricksvatten till kommuninvånarna, säger Linnéa Sörenby, som är dricksvatteningenjör på Haninge kommun.

FBB Finspångs Brunnsborrning är glada att vara en del av projektet.

– Vi är tacksamma för att vi fått förtroendet från Haninge kommun att anlägga en formationsfilterbrunn som utvinner grundvatten i befintligt gruslager på ungefär 12 meters djup. Projektet är i ett tidigt skede och nu ska kapacitetsmätningar och mer långvariga provpumpningar inledas i den utförda brunnen för att säkerställa vattnets kapacitet och kvalitet, säger David Johansson på FBB Finspångs Brunnsborrning.

Nyheter

Borrning för ny mark i Värtahamnen

Borrning för ny mark i Värtahamnen

I Värtahamnen pågår ett imponerande borrningsarbete som är en del av byggandet av en helt ny stadsdel. Här arbetar FBB Finspångs Brunnsborrning AB tillsammans med Skanska för att skapa en robust och säker krockzon runt den nya halvön.

Läs mer