fbpx
Finspångs Brunnsborrning

Fjärrvärme i kombination med geoenergi i Eskilstuna

Det pågående projektet med ett korttidsboende i Eskilstuna är ett av flera lysande exempel där geoenergi går att kombinera med fjärrvärme.

Fjärrvärmen hanterar värmedistributionen och energibrunnarna nyttjar, i samspel med en cirkulationspump, bergets svala medeltemperatur för frikyla. Det ger sommartid en behaglig inomhustemperatur för de boende. Valet av cirkulationspump kontra en mer kostsam kylmaskin innebär minskad spillvärme, betydligt lägre elförbrukning samt en mer klimatsmart och hållbar energiförsörjning. Kort och gott: geoenergi och fjärrvärme i ett skönt samarbete!