fbpx
Finspångs Brunnsborrning

Vattenrening med vattenfilter

Att alla vill ha rent dricksvatten i sitt hushåll är en självklarhet. För de som sitter på kommunalt vatten är det i de flesta fall inget problem med vattenkvaliteten på dricksvattnet. Det sker täta kontroller och tester av detta. Om du däremot sitter med en egen borrad vattenbrunn ansvarar du själv för dess vattenkvalitet. Dåligt dricksvatten kan leda till hälsoproblem för det som dricker vattnet regelbundet, men även onödigt slitage på rör, kranar och maskiner.

Regelbundna vattenprover

Du som är ägare och ansvarig för en egen vattenbrunn måste med jämna mellanrum utföra regelbundna vattenprover på dricksvattnet, då kvaliteten kan förändras med tiden. Livsmedelsverket rekommenderar att du som brunnsägare utför vattenprov minst vart tredje år. Om du får problem eller misstänker att det skett en förändring i vattnet bör du göra det ännu oftare.

I samarbeta med Eurofins erbjuder FBB Finspångs Brunnsborrning ackrediterade och oberoende vattenanalyser.

Hur upptäcker du avvikelser i vattnet?

Vattnet i din fastighet kan få vissa egenskaper som visar att du bör genomföra ett vattenprov. Om exempelvis vattnet börjar lukta och smaka konstigt eller få en avvikande färg, bör du testa för att se vad detta beror på. Du kan exempelvis få missfärgningar av tvätt och sanitetskärl. Även ljust hår kan exempelvis få en grönaktig ton. Om tvätten börjar bli hård och sträv eller om det är svårt att få tvål, schampo och diskmedel att löddra som det brukar bör du också genomföra en vattenanalys.

Rena ditt dricksvatten med vattenfilter

Om det efter genomförd vattenanalys visar sig att ditt dricksvatten innehåller ämnen som inte bör finnas måste det renas. För att rena vatten finns det en hel del olika typer av vattenfilter, beroende på vilket ämne det är som måste tas bort. Det finns också vattenfilter i olika storlekar och prisklasser beroende på i vilka sammanhang de ska användas.

Olika typer av vattenfilter

Arsenikfilter

På vissa platser i Sverige kan det förekomma arsenik naturligt i grundvattnet. För höga halter av arsenik kan orsaka tumörer och måste alltså filtreras bort. Enligt Socialstyrelsen orsakar för höga halter av arsenik i enskilda brunnar två dödfall per år i Sverige. Då arsenik är både doft- och smaklöst kan det enbart hittas genom att utföra en analys av dricksvattnet.

Avhärdningsfilter (Kalkfilter)

Avhärdningsfilter kallas även kalkfilter som renar vattnet mot hårdhet och styr automatiskt återladdningen av avhärdningssalt och vatten. Hårt vatten uppkommer när vattnet värms upp. Då bildas kalkavlagringar och beläggningar och detta sätter sig i hushållsmaskiner, varmvattenberedare och rörsystem. Genom ett effektivt kalkfilter hålls vattnet mjukt och problemen försvinner.

Avsyrningsfilter

För att hålla rätt surhetsgrad och pH-värde i vattnet kan det ibland krävas ett avsyrningsfilter. Ett aggressivt, surt vatten kan både ge hudirritationer och fräta sönder rör och varmvattenberedare. Den korrosion som kan uppstå kan dessutom vara hälsovådlig att inta samtidigt som att skadorna på rören kan orsaka vattenskador på fastigheten. Surt vatten uppkommer i de flesta fall genom den allmänna försurningen i luft, mark och vatten.

Fluoridfilter

Fluorid är ett grundämne som naturligt kan förekomma i berggrunden. Måttliga mängder av fluorid är bra och kan exempelvis förebygga karies. Med för stora mängder kan dock tänderna istället bli missfärgade. Fluorid lagras dessutom i kroppen och vid intag av allt för stor mängd under lång tid påbörjas fluoridlagring i benvävnaden, vilket leder till stelhet och värk. Även risk för benbrott ökar och vissa studier visar på skador på hjärnan och sköldkörteln. För att undvika dessa bekymmer måste alltså ett fluoridfilter monteras.

Humusfilter

Förmultnade växtdelar kalas humus och om dessa hamnar i brunnen blir vattnet missfärgat och får en gulaktig ton. Ett humusfilter rensar alltså bort organiska ämnen som inte brutits ner fullständigt. Humusämnen är inte farliga för hälsan, men kan ge både lukt och bismak på vattnet. Genom ett humusfilter får du alltså ett klart och välsmakande vatten igen.

Järn- och manganfilter

Vatten som innehåller för höga halter av järn och mangan blir missfärgat och avger en lukt som svavelväte. Både järn och mangan förekommer naturligt i jordskorpan och kan hamna i grundvattnet. Andra problem som kan uppstå av dessa ämnen är att rör och VVS-system kan sättas igen. Dessutom kan trötthet, diarréer och värk uppkomma vid för stort intag av dessa ämnen. Med ett effektivt järnfilter och manganfilter undviker du dessa bekymmer.

Nitratfilter

Ett nitratfilter avlägsnar effektivt förekomsten av nitrat i vattnet och dessutom sker en återladdning med avhärdningssalt och vatten automatiskt.

Radonfilter/Radonavskiljare

Radon är en gas som uppstår när grundämnet radium sönderfaller. Radon är en av de största orsakerna till lungcancer och måste därför filtreras bort från dricksvattnet. Detta sker genom ett radonfilter som kallas radonavskiljare.

Uranfilter

Uran är ett radioaktivt grundämne som likt radon kan orsaka cancer. Förekomsten av uran måste åtgärdas genom ett uranfilter.

Kolfilter

Ett kolfilter kan användas för att effektivt rena vattnet från smak, lukt och missfärgningar. Genom aktivt kol i filtret avlägsnas exempelvis klor, gaser och humus, vilket ger ett klart vatten som smakar gott. Observera att ett kolfilter enbart filtrerar bort organiska ämnen och inte tungmetaller eller bakterier.

Patronfilter

Ett patronfilter kan vara den bästa lösningen för mindre hushåll och fritidshus. En patron kan laddas med olika typer av filter, beroende på vad det är för ämnen som måste filtreras bort. Ett patronfilter är enkelt att montera och ryms under diskbänken. Beroende på hur många ämnen det är som måste filtreras kan det i vissa fall krävas att fler patroner installeras.

Sandfilter

Vid behov av större reningsanläggningar kan ett sandfilter vara den bästa lösningen. Ett vattenfilter är en bädd av sand som vattnet passerar innan det når kranarna i fastigheten. Filtersanden kan anpassas efter vilka ämnen det är som måste filtreras bort. Ett sandfilter som är rätt komponerat kan lösa de flesta problemen med vattenkvaliteten.

UV-filter

Vid hög bakteriehalt i dricksvattnet kan ett UV-filter vara det mest effektiva sättet att döda alla bakterier. Observera att ett UV-filter enbart rensar vattnet och inte tar bort det egentliga problemet med bakterieförekomst. För att uppnå bästa effekt bör den UV-lampa som används i de flesta fall bytas ut en gång per år samt att kvartsglaset som omsluter lampan måste rengöras med jämna mellanrum.

Att välja rätt vattenfilter

Problemen med vattnet kan vara många och det finns en hel del olika typer av vattenfilter att välja bland. För att allt ska bli korrekt och för att du ska kunna lita på att du får korrekta lösningar installerade måsta du alltså börja med att utföra en grundlig vattenanalys. Beroende på vad den analysen visar bör du sedan kontakta en erfaren installatör av vattenfilter, så att du i slutändan får det filter, eller den kombination av olika filter, som behövs för ditt problem.

Bortsett från att det är rätt sorts filter som monteras måste det vara tillräckligt dimensionerat, samt att en kontinuerlig service behöver genomföras.

Är du osäker på hur du ska gå tillväga är du varmt välkommen att kontakta FBB Finspångs Brunnsborrning för konsultation. Vi besitter lång erfarenhet av vattenrening och erbjuder dessutom vattenanalys från ett ackrediterat och opartiskt laboratorium av ditt dricksvatten.

Nyheter

Barncancerfonden julen 2023

Tack för 2023

Året går mot sitt slut och vi vill tacka både kunder och samarbetspartners för den

Läs mer