fbpx
Finspångs Brunnsborrning

Snösmältning och rikliga regn kan hota grävda brunnar

Tack vare höstens och vinterns nederbörd har grundvattennivåerna stabiliserats igen. Å andra sidan ökar risken för grävda brunnar att drabbas av inläckande, förorenat ytvatten orsakat av snösmältning, riklig nederbörd eller kraftig vårflod. Så ett gott råd till brunnsägare är att vara noga med att ta vattenprover och få hjälp med vattenrening om det behövs.101