Skanska förlänger avtal och ger FBB fortsatt förtroende att skapa en stabil grund för nya Slussen i Stockholm

Vår senaste borrigg och våra engagerade medarbetare får fortsatt förtroende att skapa en stabil grund för nya Slussen i Stockholm. Det nya avtalet sträcker sig nu till sommaren 2019. Vi är självklart väldigt glada att Skanska ger oss fortsatt förtroende. Det tidigare avtalet möjliggjorde att vi vågade satsa och investera i en av Sveriges största borriggar. I och med det är nu vårt verksamhetsområde inom entreprenadborrning betydligt bredare inom segmentet grova RD-pålar och Pilewalls.

Den nya borriggen hanterar borrdimensioner upp till 1 200 mm i diameter i längder av 18 m och är för oss en nyckelinvestering för att möta framtidens allt större och utmanande infrastrukturprojekt i Sverige som kräver en stabil grund att stå på.