Brunnsborrning i Söderköping

För villor och fritidshus.
pilar vita neråt

Bergvärme för villor och fritidshus i Söderköping med omnejd.

Satsa på förnybar geoenergi från FBB. Söker du en bekymmersfri energilösning som minimerar energikostnaderna och klimatpåverkan? Bergvärme en säker investering för dig som bor i Söderköping, Sankt Anna eller Västra Husby och bygger nytt eller redan har ett vattenburet uppvärmningssystem i ditt hus.

Bergvärme - tryggt, bekymmersfritt och enastående ekonomiskt.

Värmen från din energibrunn är kostnadseffektiv, och dagens värmepumpar är energisnåla. Därför kan du normalt räkna hem din investering på 2–8 år. Att energibrunnen är underhållsfri och fungerar i 50–100 år gör inte saken sämre. Sist men inte minst: Bergvärme ökar värdet på ditt hus.

Passa på att få bergskyla också

Med FBB får du en komplett bergvärmeborrning. Vi står för allt från projektplanering till borrning och anslutning inuti huset för din värmepump. Vi rekommenderar dessutom att passa på att komplettera med komfortkyla på samma gång. Det är ett smart sätt att säkerställa hög komfort och god nattsömn året runt.

Så här arbetar vi med installation av bergvärme

Så här får du som bor i Söderköping bergvärme

Steg ett: Hembesök och förslag på lösning.

När vi gör vårt hembesök bedömer vi markförhållanden, tillgänglighet för våra maskiner, lämplig borrplats och installationsmöjligheterna i huset. Baserat på detta och dina önskemål tar vi fram offert.

Steg två: Energibrunn + Värmepump = Klart!

Vi på FBB Finspångs Brunnsborrning borrar din energibrunn, monterar kollektorsystemet och ordnar röranslutningar till ditt hus. Innanför väggen tar sedan värmepumpsinstallatören vid och slutför installationen. Vi hjälper dig gärna att välja lämplig installatör.

Kontakta oss och beställ tid för hembesök!

Vattenbrunnar i Söderköping:
Friskt vatten från egen brunn

Friskt vatten är en livsförutsättning och en given del i ett fungerande hushåll. Med FBB:s kompletta brunnslösningar kan du som bor i Söderköping, Östergötland med omnejd, oavsett väder och årstid, räkna med god kapacitet och vattengaranti. Allt du behöver göra är att bara vrida på kranen och njuta av vattnet. Har du redan djupborrad brunn kan vi hjälpa dig med att säkra vattnet genom kapacitetshöjning och pumpservice.

FBB:s djupborrade brunnar ger hållbar vattenförsörjning

Det oförutsägbara väder och de klimatförändringar som varit de senaste åren har tydligt visat att äldre brunnar som är grävda ofta får problem. Vid hård nederbörd ökar risken för föroreningar i brunnen. Vid torka tar vattnet dessutom ofta slut. Därför fokuserar vi uteslutande på djupborrade brunnar. De är betydligt stabilare än grävda brunnar och påverkas inte av årstidernas växlingar eller vädrets nyckfullhet.

FBB erbjuder unik erfarenhet av djupborrade brunnar

Den djupborrade brunnen hämtar vattnet från berggrunden och kapaciteten styrs av de vattenförande sprickorna samt dimensionen hos borrhål och pumpsystem. FBB började djupborra redan på 1970-talet och vi har med tiden byggt upp en unik bank av dokumenterad kunskap (mer än 6 000 st utförda brunnar) om de starkt varierande hydrogeologiska förhållandena i södra och mellersta Sverige.

Så här får du din borrade vattenbrunn

Så här får du en borrad vattenbrunn från FBB

Första steget: Kostnadsfritt besök och lösning med kapacitet/vattengaranti

Var din brunn ska placeras är den viktigaste diskussionspunkten vid vårt hembesök då detta kan påverka vattnets kvalitet. Vid planeringen tar vi hänsyn till regler och omgivningens förutsättningar, samt eventuella markföroreningar. Du får sedan en offert som presenterar lämplig metod – djupborrad brunn eller formationsfilterbrunn. I offerten fastslår vi garanterad kapacitet, vilket innebär den vattenvolym du kan förvänta dig beroende på dina lokala förhållanden.

Andra steget: Från borrning till rinnande vatten och kvalitetssäkring

Efter godkänd offert är det dags för borrning av brunnen och tillhörande åtgärder. Därefter installeras pumpsystemet. I borrhålet monteras en pump som levererar vatten via rörledning till ditt hus, där tryckkärlet ger lagom tryck i kranarna. När installationen är klar får du ett brunnsprotokoll med data för din brunn. Om tillrinningen mot förmodan skulle bli mindre än den garanterade kapaciteten genomför vi en så kallad tryckning för kapacitetsökning. Brunnsprotokollet fungerar som garantibevis för arbete, installation och vattenmängd.

Kontakta oss och beställ tid för hembesök!

Vattenanalys och vattenrening för dig med egen vattenbrunn i Söderköping

Som ägare av egenborrad vattenbrunn är du ansvarig för vattenkvaliteten i din brunn. Genom att regelbundet genomföra vattenprov säkerställer du att vattnet möter Livsmedelsverkets normer. För din trygghets skull anlitar vi ett ackrediterat, oberoende laboratorium för vattenanalysen. Det betyder att du kan lita på att deras rekommendation är opartisk.

Fakta om FBB vattenanalys

Värt att veta om vattenanalys

När rekommenderas vattenanalys?

 • Ny brunn ska testas efter 1-2 månaders normal förbrukning
 • Befintlig brunn bör testas vart tredje år eller vid vattenförändringar 

Standardprovtagningen innebär

 • Kemisk analys
 • Fysikalisk analys

Utökad provtagning (vid behov)

 • Mikrobiologisk analys
 • Radon
 • Tungmetaller 
 

Priser

 • Vattenanalys – fasta priser
 • Vattenrening – offert på filter och installation

Våra avtalslaboratorier

 • Oberoende och opartiska laboratorier som följer Livsmedelsverkets normer
 • Ackrediterat av Swedac

Kontakta oss på FBB för mer information om vattenrening och vattenanalys.