Brunnsborrning i Östergötland

För villor och fritidshus.
pilar vita neråt

Vattenbrunnar i Östergötland:
Friskt vatten från egen brunn

Friskt vatten är en livsförutsättning och en given del i ett fungerande hushåll. FBB:s kompletta brunnslösningar för dig som bor i Östergötland ger dig god kapacitet/vattengaranti, oavsett väder och årstid. Det är bara att vrida på kranen och njuta när allt är klart. Har du redan en djupborrad brunn? Vi hjälper dig med allt från att borra brunn till att säkra vattnet genom kapacitetshöjning och pumpservice.

FBB:s djupborrade brunnar ger hållbar vattenförsörjning

De senaste årens dramatiska väder och klimatförändringar har tydligt visat att äldre grävda brunnar ofta får problem. Vid Skyfall ökar risken för föroreningar och vid torka tar vattnet ofta slut. Därför fokuserar FBB Finspångs Brunnsborrning uteslutande på djupborrade brunnar för våra kunder. De är betydligt stabilare än grävda brunnar och påverkas inte av årstidernas växlingar eller vädrets nyckfullhet.

FBB erbjuder unik erfarenhet av djupborrade brunnar

Den djupborrade brunnen hämtar vattnet från berggrunden och kapaciteten styrs av de vattenförande sprickorna samt dimensionen hos borrhål och pumpsystem. FBB började djupborra redan på 1970-talet och vi har med tiden byggt upp en unik bank av dokumenterad kunskap (mer än 6 000 st utförda brunnar) om de starkt varierande hydrogeologiska förhållandena i södra och mellersta Sverige.

Så här får du din borrade vattenbrunn

Borrad vattenbrunn från FBB Finspångs Brunnsborrning

Första steget: Kostnadsfritt besök och lösning med kapacitet/vattengaranti

Placeringen av din brunn är den viktigaste diskussionspunkten vid vårt hembesök då den kan påverka brunnens kapacitet och vattnets kvalitet. Vi tar hänsyn till regler och omgivningens förutsättningar, samt eventuella markföroreningar. Du får efter besöket en offert som föreslår lämplig metod – djupborrad brunn eller formationsfilterbrunn (läs mer om egenskaper och fördelar på föregående sida). I offerten fastslår vi garanterad kapacitet, dvs den vattenvolym du kan förvänta dig beroende på dina lokala förhållanden.

Andra steget: Från borrning till rinnande vatten och kvalitetssäkring

När du godkänt offerten är det dags för borrning och tillhörande åtgärder, och därefter installation av pumpsystemet. I borrhålet monteras en pump som levererar vatten via rörledning till ditt hus, där tryckkärlet ger lagom tryck i kranarna. Efter installationen får du ett brunnsprotokoll med data på din brunn. Om tillrinningen mot förmodan skulle bli mindre än den garanterade kapaciteten genomför vi en så kallad tryckning för kapacitetsökning (se nästa stycke: kapacitetshöjning i befintlig brunn). Brunnsprotokollet fungerar som garantibevis för arbete, installation och vattenmängd.

Kontakta oss och beställ tid för hembesök!

Bergvärme för villor och fritidshus i Östergötland med omnejd.

Satsa på förnybar geoenergi från FBB Finspångs Brunnsborrning. Söker du en bekymmersfri energilösning som minimerar energikostnaderna och klimatpåverkan? Bergvärme en säker investering för både dig som äger en villa eller ett fritidshus i Östergötland - oavsett om du bor i en av de större städerna eller på landsbygden. Det passar dig också bra oavsett om du bygger nytt eller redan har ett vattenburet uppvärmningssystem i ditt hus.

Bergvärme, tryggt, bekymmersfritt och enastående ekonomiskt.

Värmen från din energibrunn är kostnadseffektiv, och dagens värmepumpar är energisnåla. Det gör att du i de allra flesta fall kan räkna hem din investering på 2–8 år. Att energibrunnen är underhållsfri och fungerar i 50–100 år gör inte saken sämre. Sist men inte minst: Bergvärme ökar värdet på ditt hus, oavsett om du bor i en storstad eller på mindre orter som exempelvis Söderköping eller Valdemarsvik.

Får det lov att vara bergskyla också?

Genom FBB får du en komplett bergvärmeborrning, från projektplanering till borrning och anslutning inuti huset för din värmepump. Och varför inte passa på att komplettera med komfortkyla på en och samma gång? Ett smartare sätt att säkerställa hög komfort och god nattsömn året runt finns inte.

Så här arbetar vi med installation av bergvärme

Så här får du som bor i Östergötland bergvärme

Första steget: Hembesök och förslag på lösning.

Vid vårt hembesök bedömer vi markförhållanden samt ser över tillgänglighet för våra maskiner, lämplig borrplats och installationsmöjligheterna i huset. Utifrån dessa bedömningar och dina önskemål tar vi fram offert.

Andra steget: Energibrunn + Värmepump = Klart!

Vi borrar din energibrunn, monterar kollektorsystemet och ordnar röranslutningar till ditt hus. Innanför väggen tar sedan värmepumpsinstallatören vid och slutför installationen. Vi hjälper dig gärna välja installatör.

Kontakta oss och beställ tid för hembesök!

Vattenanalys och vattenrening för dig med egen vattenbrunn i Östergötland

Som ägare av egenborrad vattenbrunn är du ansvarig för vattenkvaliteten i din brunn. Genom att regelbundet genomföra vattenprov säkerställer du att vattnet möter Livsmedelsverkets normer. För din trygghets skull anlitar vi ett ackrediterat, oberoende laboratorium för vattenanalysen. Det betyder att du kan lita på att deras rekommendation är opartisk.

Fakta om FBB vattenanalys

Värt att veta om vattenanalys

När rekommenderas vattenanalys?

 • Ny brunn – efter cirka en–två månaders normal förbrukning
 • Befintlig brunn – vart tredje år 

Standardprovtagningen innebär

 • Kemisk analys
 • Fysikalisk analys

Utökad provtagning (vid behov)

 • Mikrobiologisk analys
 • Radon
 • Tungmetaller 
 

Priser

 • Vattenanalys – fasta priser
 • Vattenrening – offert på filter och installation

Våra avtalslaboratorier

 • Oberoende och opartiska laboratorier som följer Livsmedelsverkets normer
 • Ackrediterat av Swedac

Kontakta oss på FBB för mer information om vattenrening och vattenanalys i Östergötland.