Stort tack för ett givande år. Nu ser vi fram emot 2017!

För oss på FBB blev 2016 ett mycket innehållsrikt år. Vattenborrningen gick för högtryck hela säsongen, mycket tack vare de extremt låga grundvattennivåerna som drev på efterfrågan. Och på geoenergisidan fortsatte den positiva trenden mot allt fler och större uppdrag i hela syd- och mellansverige. Det är glädjande att så många väljer att satsa på ett förnybart alternativ!

Vi vill passa på att tacka våra kunder, samarbetspartners och medarbetare för ett givande år och ser med spänning fram emot 2017. Gott Nytt År önskar vännerna på FBB!
FBB borrar rekordmånga brunnar under torrt 2016!

Brist på nederbörd gav låga grundvattennivåer och en markant förhöjd efterfrågan på vattenborrning under 2016. FBB tillsatte under hösten ett extra arbetslag enbart för att montera pumpar till följd av det akuta läget för många hushåll som drabbades av vattenbrist. Sammanlagt borrade FBB drygt 250 brunnar vilket är en 30-procentig ökning jämfört med föregående år.
Viberga köpcentrum blir 100% klimatsmart!

Viberga Köpcentrum i Finspång är något av pionjärer inom geoenergi i Sverige. Redan 1984 uppförde man sitt befintliga geoenergisystem som fram tills idag har ersatt en stor andel fossilbaserad energi. Nu vill man ta steget fullt ut till förnybara energikällor, och har därför valt att bygga ut sitt geoenergisystem med ytterligare 12 borrhål om 3600 meter, utöver befintliga 2600 meter. FBB ansvarar hela vägen från dimensionering och borrning, till installation och driftsättning.