Moderna äldreboenden väljer geoenergi

Norrköpings kommun och Hemsö Fastigheter har insett geoenergins fördelar och väljer framtidens förnybara energikälla då man bygger tre nya äldreboenden i Norrköping: Kv Hejaklacken, Kv Brödet samt Sandbyhov. Geoenergisystemet ska leverera förnybar värme och kyla till samtliga dessa boenden och FBB:s roll är att ansvara för all utvändig design, simulering och konstruktion. Allt i syfte att balansera systemet rätt från början och säkerställa funktionen över tid.
Geoenergi en självklarhet i Uppsalas mest spektakulära bostadsbygge

Brf Inspiration Rosendal är en häpnadsväckande flerbostadsbyggnad som sätter Uppsala på den internationella kartan för framtidens boendemiljöer. På taket finns både löparbana och basketplan, och man har tydlig hållbarhetsprofil med krav på förnybar energi och låg energiförbrukning. Det aktuella geoenergisystemet var Eneo Solutions allra första (men inte sista) och i dagarna har det slutbesiktats och godkänts. FBB installerade systemet och ansvarade för både utvändig och invändig installation av energicentral. Vi vill passa på att tacka Eneo Solutions för förtroendet och önska lycka till med kommande projekt!
Högeffektiv formationsfilterbrunn färdigställd i Borlänge

FBB har precis färdigställt en 70 meter djup formationsfilterbrunn i dimension 406 mm i Borlänge. Brunnen syftar till att säkerställa en stabilare vattentillgång till vattensystemen i både Borlänge och Falun. Det är en av de djupaste brunnar som vi utfört i dimension 406 mm och arbetet ställde därav höga krav på både borrigg, borrsystem och kompetens på våra borrare. Inom några veckor inleds kapacitetsmätningar och vår förhoppning är att brunnskapaciteten uppgår till mer än 80 liter/sekund. Tack för visat förtroende Lennheden Vatten AB och Midvatten AB!

 
Ettårskontrakt med Skanska

FBB har tecknat ettårskontrakt med Skanska för borrning vid Slussen i centralaStockholm. Området består i huvudsak av åsmaterial med varierande jorddjup – ställvis upp till 70 m till berg. De borrtekniska förhållandena är komplicerade och för att hantera detta har Skanska under de senaste åren testat fram specialdesignade borrkronor och borrsystem som kräver större typer av borriggar. Hantering av kostsamma borrsystem, avancerad borrning och erfarenhet är en del av de krav som Skanska ställt på oss. För att hantera detta har vi valt att investera i en ny borrigg från Tyska Bauer. Borriggen kommer bli en av Sveriges största – med en totalvikt på ca 70 ton kommer den kunna hantera dimensioner upp till 1014 mm i diameter och skarva borrlängder upp till 18 m i ett stycke. Projektet är ett av våra hittills mest prestigefyllda uppdrag inom entreprenadborrning och vi är självklart väldigt glada och stolta för det förtroende som Skanska och Stockholm Stad givit oss och våra medarbetare.

Översiktsbild_170523 (kopia)
Lyckad slutbesiktning på Elektroskandias nya centrallager

Idag har vi haft slutbesiktning på Elektroskandias nya centrallager utanför Örebro med godkänt resultat. I detta projekt har vi ansvarat för både dimensionering och utförande av utvändigt geoenergisystem som ska förse fastigheten med förnybar värme och kyla. Totalt har vi borrat 14 580 m fördelat på 60 borrhål.

Entreprenaden utfördes tillsammans med Magnusson & Petterson Borrtjänst AB i Lindesberg.

Stort tack för ett väl fungerande samarbete!

elektroskandia centrallager