fbpx
Finspångs Brunnsborrning

Ny bergvärmepump kan sänka dina driftkostnader

Bergvärmepumpar har blivit allt vanligare i svenska hem under de senaste 30 till 40 åren eftersom en värmepump är ett energieffektivt och miljövänligt sätt att värma upp bostäder och producera tappvarmvatten. Vi på FBB Finspångs Brunnsborrning har under många år levererat energibrunnar i samarbete med de ledande värmepumpsinstallatörerna med pumpar kända för sin höga effektivitet och hållbarhet.

Bergvärmepumpar utvinner värme från marken eller grundvattnet och använder den för att värma upp bostaden. Eftersom de nyttjar en naturlig och förnybar energikälla är de mycket mer energieffektiva än traditionella värmesystem som exempelvis el- eller oljepannor. Systemet drivs utan några förbrännande processer och således reduceras koldioxidutsläppen till vår atmosfär i jämförelse mot många andra uppvärmningskällor.

Goda skäl att investera i ny bergvärmepump

I den här artikeln kommer vi att titta närmare på varför det är viktigt att byta bergvärmepump och när det kan vara dags att göra det. Här är några skäl till att det är viktigt att se över och uppdatera din värmekälla:

Högre effektivitet: Nyare värmepumpar är oftast mer energieffektiva än äldre modeller. Det beror på förbättrad teknologi och utveckling inom värmepumpstekniken. En ny bergvärmepump kan ge en högre verkningsgrad genom att utvinna mer värmeenergi från berggrunden och använda mindre energi för att göra det. Det kan i sin tur resultera i lägre energikostnader och en mer hållbar uppvärmning av huset eller byggnaden.

Minskade underhållskostnader: En gammal pump kan kräva mer underhåll och reparationer, vilket kan leda till höga kostnader för ägaren. Genom att byta till en ny modell minskar risken för dyra reparationer och underhåll. En ny bergvärmepump har i regel en längre livslängd och kräver oftast mindre underhåll, vilket kan spara pengar på lång sikt.

Miljövänligt alternativ: Bergvärmepumpar är ett av de mest miljövänliga alternativen för uppvärmning av hus och byggnader. Att använda berggrunden som en källa till värmeenergi minskar beroendet av fossila bränslen för uppvärmning. Genom att byta ut en gammal värmepump mot en nyare och mer effektiv modell, kan man ytterligare minska sin påverkan på miljön och bidra till en mer hållbar framtid.

Bättre kontroll och styrning: Nyare bergvärmepumpar kan ha mer avancerade kontroll- och styrningssystem, vilket ger ägaren mer kontroll över värme- och kylsystemet. Det kan göra det lättare att optimera systemet för att uppnå en högre effektivitet och mer precis temperaturstyrning.

Högre verkningsgrad - genererar oftast fler borrmeter

Vid byte till modernare värmepump är det viktigt att man som kund även är observant och kontrollerar vilket borrdjup som man har. Bättre verkningsgrad leder till att mer förnybar gratisenergi ska utvinnas ur energibrunnen. Energibrunnen är begränsad till att kunna leverera en viss mängd förnybar gratisenergi per meter och år.

Är borrdjupet för grunt och en effektivare värmepump installeras kan det leda till att temperaturen i energibrunnen successivt sänks just på grund av att värmepumpen plockar ur mer energi än vad man kanske har meterantal till. Ett obalanserat system leder då oftast till problematik med frysning i energibrunnen, ökad spetsenergi under värmesäsong och försämrad livslängd på värmepumpens kompressor. Vissa modeller kan motverka frysning i energibrunnen men kompenseras med mer elenergi som direktvärme och således en försämrad verkningsgrad.

Av den anledningen resulterar oftast ett byte av värmepump till att man även behöver komplettera systemet med fler borrmeter genom att borra ytterligare en energibrunn som parallellkopplas med den befintliga eller att den befintliga fördjupas för att upprätthålla balansen i energiuttaget.

Kompletterandet av borrmeter görs oftast i samband med att värmepumpen ersätts med en effektivare men går även att utföra i ett senare skede i de flesta fall.

Lägre energikostnader genom byte av bergvärmepump

Det är också viktigt att tänka på att värmepumpar har en begränsad livslängd. En genomsnittlig bergvärmepump kan förväntas hålla i 15–25 år, men det kan variera beroende på modell och användning. Om din pump varit i drift under flera år och börjar visa tecken på slitage kan det vara dags att byta ut den för att undvika kostsamma reparationer och ineffektiv uppvärmning.

Sammanfattningsvis är det viktigt att byta ut din bergvärmepump när den börjar visa tecken på slitage eller när den inte längre fungerar effektivt. Genom att uppgradera till en nyare och mer energieffektiv modell kan du spara pengar på energikostnader och samtidigt minska din klimatpåverkan. Glöm bara inte att säkerställa så ert befintliga borrdjup motsvarar den nya värmepumpens potentiella verkningsgrad (COP).

Vi på FBB Finspångs Brunnsborrning utför borrning för bergvärme i samverkan med flera duktiga och kompetenta värmepumpsinstallatörer. Funderar du på att byta värmepump eller har helt andra rådfrågningar är du välkommen att kontakta oss så förmedlar vi er gärna till våra samarbetspartners.

Nyheter

Barncancerfonden julen 2023

Tack för 2023

Året går mot sitt slut och vi vill tacka både kunder och samarbetspartners för den

Läs mer