fbpx
Finspångs Brunnsborrning

Hur fungerar bergvärme?

Bergvärme är solenergi som lagrats i berggrunden och som kan användas till att både värma och kyla en fastighet. Det är det vanligaste sättet att utvinna geoenergi och är en miljövänlig och effektiv energikälla som stadigt ökar i popularitet. Genom ett bergvärmesystem kan du dessutom få motsatt effekt och skapa så kallad berg-/naturkyla. Detta är perfekt för att skapa en jämn inomhustemperatur oavsett om det är en kall vinterdag eller varm sommardag.

Borrhålet

Installation av bergvärme börjar med att en djup energibrunn borras ner i berggrunden. Vanligtvis är borrdjupet 100-200 meter, men beroende på hur mycket energi som måste utvinnas kan vissa hål vara ännu djupare. Likaså kräver energibrunnar i norra Sverige djupare hål än vad de gör i södra Sverige. Det beror på att solen lyckas värma upp berggrunden mer i söder jämfört med i norr under sommarhalvåret. Diametern på borrhålet är 110-140 mm.

Det är mycket viktigt att borrhålets djup är anpassat till fastighetens energibehov. Den energi som årligen tas från berget ska vara mindre än den energi som tillförs. Annars sjunker temperaturen i berget och effektiviteten försämras gradvis. Avståndet ner till berget påverkar också borrdjupet. I Sverige ligger det genomsnittliga avståndet ner till berggrunden på sju meter. Det är också viktigt att sträckan mellan markytan och berget isoleras med så kallade foderrör.

Det är viktigt att anlita en professionell och erfaren brunnsborrare för att lämpligast borrplats tas fram och att rätt beräkningar för borrdjup kan göras.

Kollektorslang och köldbärarvätska

I det borrade hålet sänks sedan en kollektorslang ned som fylls med köldbärarvätska. Vätskan kallas även brinevätska, kollektorvätska och frysskyddsvätska. Köldbärarvätskan består i de flesta fall av en blandning mellan vatten och bioetanol. Vätskan värms upp av den lagrade solvärmen i berggrunden och pumpas upp för energiomvandling.

Bergvärmepump

Den uppvärmda köldbärarvätskan i kollektorslangen pumpas upp av en bergvärmepump. Genom en energisnål och avancerad kompressorteknik utvinns värmen i vätskan och skickas ut till vattenburet värmesystem och varmvattensystem i fastigheten. Därefter återvänder vattnet till värmepumpen och pumpas ner i energihålet för ny uppvärmning. I och med en ständig cirkulation av vätska i systemet har samtidigt ny värme producerats och skickas ut i värmesystemet. Det ger ett jämnt flöde av värme.

Fördelar med bergvärme

Det finns många fördelar med att installera bergvärme i sin fastighet. Bergvärme har en mycket låg energiförbrukning. Beroende på vad du i dagsläget har för uppvärmning kan du sänka energiförbrukningen med upp till 75%. Det gör att du får en väldigt låg driftkostnad. En bergvärmepump ger i många fall fyra gånger mer energi än vad den förbrukar. Det gör att det blir en både lönsam och miljövänlig lösning för din uppvärmning.

Bergvärme är tillförlitligt och användarvänligt. Det är ett slutet system och är i det närmaste underhållsfritt. Borrhålet har dessutom en livslängd på 50-100 år, vilket ger dig en bekymmersfri uppvärmning under mycket lång tid. Effekten är dessutom relativt konstant oavsett årstid.

Utöver värme kan du dessutom nyttja systemet till att få kyla i fastigheten under de varma sommarmånaderna.

Nackdelar med bergvärme

Även om fördelarna är många kan det även finnas några nackdelar med att installera bergvärme. Till att börja med är det en ganska stor, initial kostnad. Beroende på vad din fastighet har för befintligt uppvärmningssystem räknar du vanligtvis hem investeringen på 4-10 år.

Sett till förutsättningarna på din tomt kan det bli lite att återställa i trädgården. Många brunnsborrningsföretag har numera så pass modern och avancerad utrustning att detta blir minimalt.

Dessutom stannar systemet vid strömavbrott. De allra flesta uppvärmningssystem är beroende av el, så detta är svårt att komma runt oavsett vilket system du väljer.

Bergkyla

Genom ett bergvärmesystem kan du inte bara utvinna värme. Du kan även nyttja samma system för att utvinna kyla som du kan använda för att få behaglig inomhustemperatur när det är som varmast ute. Detta är en självstärkande process då överskottsvärmen skickas ner i berget igen, vilket gör att den kan nyttjas under årets kallare månader. I jämförelse med traditionell luftkonditionering ger bergkyla mycket låga driftkostnader.

Sammanfattning av hur bergvärme fungerar

Genom bergvärme används den solenergi som lagras i berggrunden. Via ett djupt borrhål med en vätskefylld kollektorslang transporteras värmen från berggrunden upp till en värmepump. I värmepumpen utvinns värmen genom en avancerad kompressorteknik och den skickas ut i fastighetens uppvärmningssystem.

Bergvärme är driftsäkert, miljövänligt och mycket energisnålt. Det gör att bergvärme på sikt blir det ekonomiskt mest lönsamma uppvärmningssystemet.

Nyheter

Barncancerfonden julen 2023

Tack för 2023

Året går mot sitt slut och vi vill tacka både kunder och samarbetspartners för den

Läs mer