fbpx
Finspångs Brunnsborrning

FBB Finspångs Brunnsborrning startar systerbolaget Tektonik

Nya företaget Tektonik vill genom förnybar energiförsörjning hjälpa fastighetsägare att spara pengar, minska sina driftskostnader och reducera sitt klimatavtryck.

Med noggrant dimensionerade bergvärmesystem har Tektonik redan hjälpt Rusta, Postnord och Rejmes att installera geoenergi – med både bättre ekonomi och ökad hållbarhet som resultat. Genom att utvinna den lagrade solenergi som finns i marken kan Tektoniks kunder öka värdet och driftnettot på sina fastigheter.

I takt med att intresset för förnybar energi till större fastighetsprojekt inom bostäder och industrifastigheter ökar, har efterfrågan på systemkompetens och leverantörer som tar ett totalansvar inom bergvärme och dimensionering av geoenergisystem blivit allt större. FBB Finspångs Brunnsborrning AB besitter mångårig erfarenhet och en unik kompetens på detta område, något som företaget nu bygger vidare på då verksamheten expanderar och ett systerbolag till FBB bildas. Det nya bolagsnamnet är Tektonik Nordic AB, och här är även IVTs tidigare VD Johnny Wärnelöv delägare och styrelseordförande.

Med en bakgrund som koncernchef på IVT Industrier AB (idag Bosch Thermoteknik AB), har Johnny 23 års erfarenhet från värmepumpsindustrin. Johnny konstaterar att fastighetsbolag idag arbetar alltmer fokuserat med sin hållbarhetsstrategi och satsar på att göra sina fastigheter så gröna som möjligt. Johnny började på utvecklingssidan 1984 då värmepumpsindustrin var i sin första tillväxtfas. Då handlade det mycket om att etablera ett förtroende för den nya tekniken hos slutkunderna som då främst var villaägare.

“Idag är värmepumpar en väl etablerad teknik i hela Europa och geoenergi är en stark faktor att räkna med för att minska den globala uppvärmningen. Mitt engagemang i Tektonik är starkt kopplat till FBB som har lång erfarenhet av bergborrning och dimensionering med en djup systemkompetens. Faktorer som är avgörande för att erbjuda en driftsäker anläggning som fungerar över lång tid. Jag ser nu fram emot att kunna bidra med min erfarenhet för att utveckla ett starkt företag på den Nordiska marknaden”, säger Johnny.

Tektonik fungerar som en partner för fastighetsägare som vill ha en hållbar och ekonomisk lösning för värme och kyla. Tektonik finns med under hela resan, från första tanken på förnybar energi, till färdiga geoenergisystem som sparar pengar och minskar klimatavtrycket. Tektonik kan även hjälpa till med driften efter installation, vilket skapar en extra trygghet för kunden. Beprövad teknik från Bosch, en av Europas marknadsledande tillverkare, fungerar som garant för lång livslängd och maximala besparingar.

“Våra tillväxtplaner med bolaget är ambitiösa, då vi märker att intresset för bergvärme till större fastigheter växer för varje år. Den utveckling vi sett på villamarknaden sedan 90-talet, med byten av värmesystem till värmepumpar, börjar nu ta fart på allvar även för större fastigheter. Jag ser Tektonik som en brygga mellan förnybar energi och fastighetsägarens ekonomi. Tektonik erbjuder hållbara förnybara lösningar som dessutom har en tydlig ekonomiska uppsida, med både sänkta driftkostnader och ökade fastighetsvärden till fastighetsägare”, säger David Johansson, VD för Tektonik.

“Vår affärsmodell är att som ett teknikorienterat företag arbeta direkt mot fastighetsägarna, som en trygg, kompetent och erfaren helhetsleverantör. Vi genomför fördjupade förstudier för att förvissa oss om markens möjligheter till förnybart energiuttag, allt i syfte att få värmepumparna att kunna arbeta till högsta effektivitet och bästa besparing över tid. Med Tektonik vill vi erbjuda fastighetsägare lönsamma affärer och samtidigt bidra till minskade klimatavtryck”, säger Martin Johansson, Ekonomichef för Tektonik.

Nyheter

Barncancerfonden julen 2023

Tack för 2023

Året går mot sitt slut och vi vill tacka både kunder och samarbetspartners för den

Läs mer