fbpx
Finspångs Brunnsborrning

FBB har blivit inbjudna att delta i forskningsprogrammet EFFSYS EXPAND

“Det är både glädjande och hedrande att vi blivit tillfrågade om att delta i ett så angeläget forskningsprogram som EFFSYS EXPAND”, säger David Johansson, vd på FBB Finspångs Brunnsborrning. “Som deltagare i programmet får vi möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter samtidigt som vi får ta del av och utveckla framtidens geoenergisystem. Våra områden kommer att primärt handla om akviferlager och djupa borrhålsvärmeväxlare.”

Med sikte på framtidens hållbara energisystem. Det övergripande syftet med programmet är att med forskning, utveckling och innovation inom kyl- och värmepumpsystem samt kyl- och värmelager bidra till samhällets och omvärldens omställning till en alltmer resurseffektiv och hållbar energianvändning och en reduktion av miljöskadliga ämnen i termiska lager och värmepumpande system. Bakom programmet står industrin, högskolor och statens energimyndighet i samverkan, och programmet löper under fyra år.

 

Nyheter

Barncancerfonden julen 2023

Tack för 2023

Året går mot sitt slut och vi vill tacka både kunder och samarbetspartners för den

Läs mer