Brunnsborrning, Geoenergi, Vattenborrning, Bergvärme, Energiborrning, Vattenbrunnar, Borrhålslager,

FBB ENTREPRENADBORRNING: För känslig miljö och svåra markförhållanden.

Ibland är det direkt omöjligt (eller olönsamt) att påla, gräva, schakta eller spränga. I sådana fall är borrning oftast det enda alternativet.

 

ENTREPRENADBORRNING i korthet:

 

GRUNDLÄGGNING

foretag-entreprenadborrning-1Vissa miljöer är mer känsliga för buller och vibrationer än andra. Och på vissa platser är riskerna för större markrörelser påtagliga. I miljöer av det här slaget väljer man ofta bort pålning med cementpålar till förmån för borrning. Grundförstärkning genom borrning möjliggör också flexiblare etableringar eftersom valet av plats för byggnationen blir mindre begränsande.

Mångsidig lösning.

FBB erbjuder huvudsakligen tre metoder vid grundförstärkningsarbeten: Borrning för RD-pålar eller stålkärnepålar, samt stagborrning. Oavsett metod är borrning en både skonsam och mångsidig lösning som bidrar till ytterst stabil och säker grundförstärkning.

Skräddarsytt och effektivt.

Vanligen anlitas FBB som underentreprenörer med ansvar för själva borrningen. Men vi kan också ta större ansvar som så önskas. Oavsett om vi ansvarar för borrning eller totalentreprenad tillför vi den rutin, effektivitet och erfarenhet som är så nödvändig i tidspressade bygg- och infrastrukturprojekt.

Exempel på uppdrag.

Vi utför grundläggningsarbeten åt större aktörer som exempelvis Peab, NCC och Skanska, men också för lokala aktörer som kommuner och industrier.

 

GRUNDVATTENSÄNKNING

foretag-entreprenadborrning-2Grundvattensänkningar är ofta en nödvändig åtgärd i samband med större schaktningsarbeten under grundvattennivån. Exempelvis inför byggnation av brostöd eller viadukter.

Effektiva filterbrunnar.

Genom att borra ett antal filterbrunnar som förses med pumpar, sänker vi grundvattennivån så att den inte hindrar arbetet med schaktning och grundläggning. Då arbetet är klart återställer vi allting så att grundvattennivån kan återgå till det normala.

Exempel på uppdrag.

I allmänhet anlitas vi som underentreprenörer när det handlar om grundvattensänkningar. Exempel på uppdragsgivare är Peab, NCC och Skanska samt teknikkonsulter som Sweco, WSP och Ramböll.

 

HORISONTALBORRNING

foretag-entreprenadborrning-3Tricket med horisontalborrning är, exempelvis, att man kan dra ledningar under en väg utan att den behöver stängas av för schaktningsarbeten. Det här innebär naturligtvis en rad fördelar av både ekonomisk, säkerhetsmässig och praktisk natur. Besvärliga trafikomläggningar drabbar ju både samhället och individer på ett negativt sätt

Flexibel maskinpark.

FBB förfogar över en ytterst kompetent maskinpark där borrtornen kan ställas in i olika vinklar, inklusive horisontalläge. Våra uppdrag inom horisontalborrning handlar främst om borrning för vatten-, avlopps-, tele- och elledningar.