fbpx
Finspångs Brunnsborrning

Borrning för ny mark i Värtahamnen

I Värtahamnen pågår ett imponerande borrningsarbete som är en del av byggandet av en helt ny stadsdel. Här arbetar FBB Finspångs Brunnsborrning AB tillsammans med Skanska för att skapa en robust och säker krockzon runt den nya halvön. Med en dedikerad arbetsstyrka och specialutrustning genomförs detta uppdrag med stor precision och skicklighet. I denna artikel kommer vi att beskriva arbetet och utmaningarna med att borra för ny mark i Värtahamnen.

Bakgrund

Värtahamnen, belägen i Stockholm, är en av Sveriges största passagerarhamnar och har en betydande hamnverksamhet. För att möjliggöra stadens expansionsplaner och skapa en mer urban miljö, har Stockholms stad initierat ett omfattande stadsutvecklingsprojekt i Värtahamnen. Projektet sträcker sig från 2013 till 2030 och inkluderar byggande av nya bostäder, kontor, kajer, parker och ledningar. För att skydda de framtida byggnaderna på den nya halvön och garantera deras säkerhet, behövs en krockzon som kan motstå eventuella olyckstillbud som skulle kunna åsamkas av fartygstrafiken i området.

Entreprenaden

FBB är delaktiga i byggandet av en ny pir, Saltpiren, samt en ny brygga och ombyggnaden av en befintlig kaj. Detta omfattande uppdrag har en total kontraktssumma på cirka 610 000 000 kronor och är beställt av Exploateringskontoret, Stockholm stad, med Skanska som huvudentreprenör. FBB:s uppgift i projektet är att tillsammans med Skanska skapa en skyddande zon genom att borra ner grova rör/RD-pålar i berget under vattnet. Dessa rör kommer att omge och skydda de kommande kontorsbyggnaderna på den nya halvön.

Utmaningar och arbetsmetoder

Borrningen i Värtahamnen innebär vissa tekniska och logistiska utmaningar. För det första kräver detta projekt grova rör med en diameter på hela 711 millimeter, vilket kräver robusta borrsystem och en kraftfull borrigg. FBB använder sin största borrigg, en Bauer RM-20, för att driva ner rören på ett säkert och effektivt sätt. Dessutom kräver arbetet en noggrann logistik för att hantera den stora mängden tunga och långa rör. FBB har samarbetat nära med Skanska för att planera och genomföra projektet på ett säkert och effektivt sätt.

Borrningen i Värtahamnen utförs under vatten, vilket kräver extra uppmärksamhet och expertis. Borrarna måste visualisera och anpassa sig till förhållandena under vattenytan för att utföra arbetet på bästa sätt.

Arbetet i Värtahamnen är också unikt på grund av arbetsmiljön. I stället för en vanlig byggarbetsplats med grusplan och grävmaskiner, pågår borrningen på arbetspråmar som gungar lätt på vattnet. Grävmaskiner med gripar används för att lyfta material och utrustning, och två stora borriggar arbetar parallellt för att driva ner de kraftiga stålrören i berget. En över 60 meter hög mobilkran servar arbetslagen och lyfter de tunga rören på plats.

Borrningsprocessen

Borrningsprocessen i Värtahamnen är en noggrann och stegvis process. Först använder man en kran och en hängvibro för att göra det inledande arbetet. Kranen och vibron sänker röret till cirka en meter från berget genom att låta det sjunka ner genom lera och grus på havsbotten. Därefter kopplar man loss vibron och ansluter borriggen för att påbörja borrningen.

Innan borret kan sänkas ner i röret och börja jobba, måste röret blåsas rent från eventuellt skräp och sediment. FBB använder kompressorer av modellen Atlas Copco Drill Air V39 för att förse borriggarna med den nödvändiga tryckluften. Detta säkerställer att borrningen kan utföras på ett effektivt sätt och att rören inte påverkas av föroreningar. Dessutom används HVO100 som bränsle för att minimera CO2 påverkan.

Borrningen i Värtahamnen tar i genomsnitt en till fem timmar per hål, beroende på bergets kvalitet och vädret. Ett erfaret och samspelt arbetslag från FBB och Skanska har lyckats borra ett imponerande antal hål under de dryga nio månader som arbetet har pågått. Genom en kombination av expertis, noggrannhet och teamwork har projektet fortlöpt framgångsrikt och är i skrivande stund i slutfasen.

Erfaren personal och framtidens projekt

Vi på FBB har en erfaren och kompetent arbetsstyrka som tar sig an utmaningarna i Värtahamnen. Borrare som Emil Antonsson, med gedigen erfarenhet av olika borrningar, är en viktig del av teamet tillsammans med Gustav Johannson Hjort som är arbetsledare. För att klara av borrningen i Värtahamnen används en stor borrigg av modellen RM-20, som har en Cummins sexcylindrig motor på 201 kilowatt. Denna borrigg klarar utan problem att driva ner de grova rören och är utrustad med vajermatning för att säkerställa precision och kontroll.

FBB är stolta över att ha varit inblandade i flera stora projekt runt om i Sverige, inklusive arbetet med nya Slussen i Stockholm. Genom samarbeten med Stockholms stad och Skanska strävar företaget efter att vara en pålitlig partner och leverantör av högkvalitativa borrningslösningar. FBB Finspångs Brunnsborrning är tacksamma för förtroendet och ser fram emot framtida projekt där företaget kan bidra till samhällsutvecklingen.

Nyheter

Barncancerfonden julen 2023

Tack för 2023

Året går mot sitt slut och vi vill tacka både kunder och samarbetspartners för den

Läs mer