Beställningar

pilar vita neråt

Ny beställning

Beställ energiborrning

Specialrigg och tillkommande kostnad med 1500 kr i etablering.

Exempelvis över mur eller staket (maximalt 2,0 m högt vid 1,5 m från bakkant på lastbil).

Vid ja ska tillståndet kunna bifogas/styrkas. Annars hjälper vi dig.

Bifoga ditt borrtillstånd.

Filnamn:

Filstorlek:

Bifoga din borrplan.

Filnamn:

Filstorlek:

Läs om villkoren för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida. Vid ja anges personnummer.

Ange ditt personnummer för ROT-avdrag.

Tidigare beställningar

Se tidigare gjorda beställningar

Inga tidigare beställningar gjorda.