Beställningar
arrows-down

Ny beställning

Beställ energiborrning

Specialrigg och tillkommande kostnad med 1500 kr i etablering.

Exempelvis över mur eller staket (maximalt 2,0 m högt vid 1,5 m från bakkant på lastbil).

Vid ja ska tillståndet kunna bifogas/styrkas. Annars hjälper vi dig.

Bifoga ditt borrtillstånd.

Filnamn:

Filstorlek:

Bifoga din borrplan.

Filnamn:

Filstorlek:

Läs om villkoren för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida. Vid ja anges personnummer.

Ange ditt personnummer för ROT-avdrag.

Tidigare beställningar

Se tidigare gjorda beställningar

16 maj, 2019

Ändra/gör om

16 maj, 2019

Ändra/gör om

16 maj, 2019

Ändra/gör om

16 maj, 2019

Ändra/gör om

16 maj, 2019Namn slutkund

Ändra/gör om

10 april, 2019

Ändra/gör om

23 mars, 2019

Ändra/gör om

22 mars, 2019

Ändra/gör om

22 mars, 2019

Ändra/gör om

22 mars, 2019

Ändra/gör om

22 mars, 2019

Ändra/gör om

22 mars, 2019

Ändra/gör om

22 mars, 2019

Ändra/gör om

22 mars, 2019

Ändra/gör om

22 mars, 2019

Ändra/gör om

22 mars, 2019

Ändra/gör om

22 mars, 2019

Ändra/gör om