Brunnsborrning, Geoenergi, Vattenborrning, Bergvärme, Energiborrning, Vattenbrunnar, Borrhålslager,

VÄRMEPUMPAR hämtar gratisenergi från solen och gör din elräkning mycket trevligare.

Värmepumpen är för många det självklara navet i moderna, ekonomiska klimatsystem för hemmet. Men det finns flera principer att välja mellan. FBB hjälper dig reda ut begreppen.

 

VÄRMEPUMPAR i korthet:

  • Värmepumpar omvandlar solenergi till värme enligt fyra grundläggande principer: vätska/vatten, luft/vatten, luft/luft och frånluft.
  • Vätska/vatten hämtar energin från berggrund, ytjord eller sjöbotten. Luft/vatten tar energin från utomhusluften. Båda principerna omvandlar energin till värme och varmvatten. Fungerar som värmesystem för hela huset. Ger även möjlighet till kyla.
  • Luft/luft och frånluft omvandlar energin till varmluft. I regel komplement till annan uppvärmning. Producerar inte varmvatten.
  • FBB är oberoende samarbetspartner till flera värmepumpsleverantörer och ger dig råd om lösning baserat på dina unika förutsättningar.
  • Kontakta FBB om värmepumpar och val av system

 

Bergvärmepump ligger högst på familjens önskelista.

Om något kan kallas hjärtat i villan så är det just dess bergvärmepump. För det första sköter den cirkulationen av köldbärarvätskan som hämtar upp energi från berggrunden via ett borrhål i trädgården. För det andra omvandlar den energin till värme och varmvatten som distribueras ut i huset via värmeelement och vattenkranar. Bergvärmepumpar har lång livslängd och mycket låga driftskostnader. Lägg därtill att energiutvinningen från berggrunden i princip är gratis och dessutom stabil året runt. När betingelserna är de rätta så är borrning och bergvärmepump en oslagbar kombination för bättre hushållsekonomi. Dessutom blir ingreppet i trädgården minimalt och i princip omärkbart. Läs mer om bergvärme.

 

Jordvärme och sjövärme är intressanta alternativ.

Principerna för jordvärme och sjövärme motsvarar bergvärme såtillvida att energin hämtas upp via en kollektorslang och omvandlas till varmt vatten i värmepumpen. Skillnaden mot bergvärme? För jordvärme grävs kollektorslangen ner strax under markytan på tomten. För sjövärme ligger kollektorslangen på sjöbotten. Nackdelen med jordvärme, eller ytjordvärme som det också kallas, är att en större yta på tomten behöver schaktas så att systemet av kollektorslang kan läggas horisontellt i ytskiktet.

 

Varmt vatten ur luften.

Med luft/vattenvärmepump behöver man inte borra eller gräva. Däremot är installationen varken osynlig eller ljudlös. Det krävs nämligen ett relativt stort fläktaggregat utanpå villans vägg som hämtar in luft till värmepumpen. Luft/vatten alstrar både värme och varmvatten men om det är riktigt kallt ute kan verkningsgraden gå ner.

 

Konvertering till vattenburet värmesystem.

”Är det kört om jag inte har vattenelement i villan?”. Absolut inte. Hus med direktverkande el eller olika typer av luftdistribuerad värme kan konverteras till vattenburet system för att kunna dra nytta av fördelarna med exempelvis bergvärmepump. FBB samarbetar med specialister på såväl VVS som värmepumpar för att hjälpa dig gå över till en långsiktigt hållbar lösning i ditt befintliga hus.

 

Solvärme som komplement till bergvärmepump.

Till skillnad från bergvärme är solvärme ingen stabil året-runt-värmekälla. Men kombinationen solfångare och bergvärme kan i vissa fall bland annat bidra till ännu energieffektivare uppvärmning av tappvarmvatten och högre årsvärmefaktor hos värmepumpen. Kanske extra intressant om du har pool! FBB och våra partners kan ge tips och besked om hur ett sådant system kan sättas upp och optimeras.