Varför FBB?

Som kund hos FBB är det alltid dina behov och utmaningar som kommer i första hand. Därför strävar vi hela tiden efter att utvecklas så att vi kan motsvara, och helst överträffa, dina förväntningar. Här kan du läsa lite mer om varumärket, historiken och vår ambition att hjälpa dig.

 

Varumärket FBB

Vår vision: Att vara kundernas förstahandsval och utvecklas till Sveriges mest respekterade företag inom borrning och geoenergi.

Vår mission: Att aktivt arbeta med vatten och förnybar energi på ett sätt som främjar klimatnytta och hållbar utveckling av samhället.

Våra kärnvärden:

Engagemang. Med kunskap, kreativitet och lyhördhet för kundernas behov skapar vi lösningar som ger kunden bäst ekonomi, enkelhet och effektivitet i varje uppdrag.

Kvalitet. Både vi själva och våra kunder ska känna att vi alltid uppfyller förväntningarna och att våra leveranser genererar önskat värde.

Ansvar. Vi behandlar människor jämlikt och tar ansvar för att vår verksamhet agerar hållbart i varje avseende – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

 

En del av kretsloppet sedan 1979.

varfor-fbb-thumb-1När Jonny Pettersson startade brunnsborrningsföretag 1979 hade han ingen aning om vilken utveckling som väntade. Men klivet blev naturligtvis oundvikligt. Efter några år av framgångsrik brunnsborrning blev han nyfiken på geoenergi, och besjälad av hela idén med att ta tillvara solenergin som finns lagrad i mark och berg. FBB blev något av pionjärer inom energibrunnar och på den vägen är det. Jonny är idag senior advisor inom familjeföretaget, som sedan 2012 leds av en ny generation: Sönerna David Johansson (VD/projektledare och civilingenjör KTH) och Martin Johansson (ekonomichef och civilekonom).

 

En ännu starkare partner sedan 2014.

varfor-fbb-thumb-2Intresset för förnybar energi i allmänhet och geoenergi i synnerhet har vuxit lavinartat under de senaste åren, och FBB har legat i framkant av utvecklingen. 2014 tog vi nästa strategiska kliv, då vi blev en helhetsleverantör på riktigt i och med bildandet av systerbolaget FBB Geoenergi AB.

 

Personligt bemötande och stora resurser. Hur går det ihop?

varfor-fbb-thumb-3Oavsett om du anlitar FBB som privatperson eller kommersiell aktör ska du uppleva samma enkelhet och målmedvetenhet i alla kontakter med oss. Därför har vi satsat på en smidig organisation med extra resurser för planering och samordning. Vår unika kombination av spetskompetens, flexibilitet, kapacitet och extremt yrkeskunnig borrpersonal ger oss ett tydligt försprång. Ett försprång som gör skillnad för dig som ställer höga krav på kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse.

 

Nytänkare med fötterna på jorden.

Vi på FBB tänker fortsätter driva utvecklingen som den nya generationens borrentreprenör. Och trots vår stabila tillväxt fortsätter vi värna om det familjära, flexibla och personliga. För oss handlar hållbara kundlösningar både om miljö, ekonomi och goda relationer. Med utgångspunkt från dina behov, stora som små, hjälper vi dig att skapa lönsamma vatten- och energilösningar som går i takt med det naturliga kretsloppet. Idag och i framtiden.

Läs mer Om FBB.