Brunnsborrning, Geoenergi, Vattenborrning, Bergvärme, Energiborrning, Vattenbrunnar, Borrhålslager,

FBB kvalitet & miljö.

Vi erbjuder branschens bästa trygghet. Dels genom professionellt agerande, välutbildad personal och branschens modernaste maskinpark. Dels genom att vi uppfyller samtliga relevanta certifieringar och lämnar garantier på vårt arbete. Och sist men inte minst genom att vi är aktiva i branschgemensamma sammanhang. På så vis är vi ständigt uppdaterade på bestämmelser och nyheter.

 

Miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

certifieradFBB ebjuder bäst trygghet i branschen, bland annat genom tre stycken ISO-certifieringar:

  • Miljöledning ISO 14001
  • Kvalitetsledning ISO 9001
  • Arbetsmiljö ISO 18001.

Läs mer om FBBs policies

 

Certifierad kompetens.

komboFBB är medlem i Geotec (Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation) samt i FAB (Föreningen för aktiva i borrbranschen). Våra brunnsborrare är certifierade av Sitac och dessutom har vi certifierad svetskompetens enligt EN13067 (termoplaster) samt EN287-1 (foderrör).

 

Professionell och säkerhetsmedveten organisation.

kvalitet-miljo-thumb-1FBB säkerställer kontinuitet, kundnöjdhet och säkert agerande på arbetsplatsen genom fortlöpande utbildning av våra medarbetare. En modern och väl underhållen maskinpark är ytterligare en viktig faktor som främjar trygghet och säker effektivitet på arbetsplatsen. Sammantaget bidrar vårt arbetssätt till många positiva effekter – dit hör till exempel låg personalomsättning, hög leveransförmåga och stort förtroende bland kunderna.

 

Kvalitetssäkrade vatten- och energibrunnar.

geotec-brunnVåra vatten- respektive energibrunnar är typgodkända av Geotec. Dessutom följer vi riktlinjerna Normbrunn07 som har utarbetats för att hjälpa konsumenter och beslutsfattare att ställa rätt krav på utförandet av vatten- och energibrunnar.

Läs mer om Normbrunn07

 

Geotec sätter dig som kund först.

Som kund hos FBB kan du få gratis och oberoende rådgivning via Geotec. Och tack vare Geotec kan vi även erbjuda dig opartiska vatten- och radonanalyser hos ackrediterade laboratorier.

Till Geotecs hemsida