Äldreboende föryngras med geoenergi

Wijkagården är ett äldreboende i Östra Husby utanför Norrköping. Där har FBB fått i uppdrag att utföra ett geoenergisystem med 25 borrhål om sammanlagt 6 000 borrmeter. Uppdragsgivare är Norrevo (Norrköpings kommun).
FBB:s borrigg en del av utsikten vid Slussen i Stockholm

Nu är grundläggningen vid Slussen i full gång med vår nya 70-tons borrigg. De borrtekniska förutsättningarna är tuffa och det krävs betydligt kraftigare maskiner än vanligt, därför behövde vi investera i vår största borrigg hittills. Förutom att den tillför unika kvaliteter i detta projekt såsom 18 m skarvlängder och borrdiameter upp till 1 000 mm, ser vi stor potential i framtida infrastrukturprojekt som till exempel höghastighetsjärnvägen Ostlänken i Sörmland och Östergötland. FBB:s kontrakt för Slussen gäller ett år och Skanska är uppdragsgivare.
E.ON:s två första geoenergisystem är färdigställda

De nyss färdigställda geoenergisystemen är E.ON:s första någonsin, och för FBB:s del var det premiär i Lund. Nu är båda systemen i drift och det ena är sannolikt ett av Sveriges djupaste foderrörsborrningsprojekt. Totalt omfattade det 44 energibrunnar med 120 meter foderrör vardera. Ett imponerande projekt som var möjligt tack vare våra nya, kraftiga borriggar som är specialanpassade för ändamålet.