Skanska förlänger avtal och ger FBB fortsatt förtroende att skapa en stabil grund för nya Slussen i Stockholm

Vår senaste borrigg och våra engagerade medarbetare får fortsatt förtroende att skapa en stabil grund för nya Slussen i Stockholm. Det nya avtalet sträcker sig nu till sommaren 2019. Vi är självklart väldigt glada att Skanska ger oss fortsatt förtroende. Det tidigare avtalet möjliggjorde att vi vågade satsa och investera i en av Sveriges största borriggar. I och med det är nu vårt verksamhetsområde inom entreprenadborrning betydligt bredare inom segmentet grova RD-pålar och Pilewalls.

Den nya borriggen hanterar borrdimensioner upp till 1 200 mm i diameter i längder av 18 m och är för oss en nyckelinvestering för att möta framtidens allt större och utmanande infrastrukturprojekt i Sverige som kräver en stabil grund att stå på.
Radio- och TV-inslag med FBB

Den långa torkan har medfört att grundvattennivåerna börjar bli allt mer kritiska. Vi har genomfört många akuta uppdrag till framför allt lantbruk och hushåll som nyttjar ytligare grundvatten via grävda brunnar. Nyligen intervjuade både SVT Öst och Radio P4 vårt företags grundare Jonny Pettersson med över 40 år i branschen om situationen. Tack Renall och Niklas Moberg för att ni ställde upp med kort varsel. Nu hoppas vi på mer regn för att lindra omständigheterna och minska risken för fortsatta bränder!

Se TV-inslaget nedan:

Lyssna på radiointervjun nedan:
Fjärrvärmebolag och FBB byggde geoenergisystem och slog rekord

FBB tecknade i somras kontrakt med E.ON gällande uppdraget att utföra energiföretagets allra första geoenergisystem. Platsen är Lund och projektet innebar cirka 5 000 m borrning som nu förser den aktuella fastigheten med förnybar värme och kyla. Det nya geoenergisystemet drivs kombinerat med fjärrvärme och är FBB:s sydligaste hittills. Borrtekniskt påminde förhållandena om Östgötaslätten, och områdesvis erbjöd Skåne en geologisk och hydrogeologisk komplexitet med relativt stora jorddjup. Därför krävdes djupa foderrörsborrningar. Normalt brukar man teleskop-borra sig ned via flera olika dimensioner, men med hjälp av våra två största borriggar, kraftigare borrsystem och erfarna borroperatörer kunde vi genomföra borrningen i bara ett steg. Det gav kortare ledtider och större kostnadseffektivitet i slutänden. Projektet är ett av FBB:s mest borrtekniskt avancerade hittills inom geoenergi, och med noteringen 132 meter har vi satt nytt internt rekord för foderrörsborrning. Kanske till och med Sverigerekord?
Snösmältning och rikliga regn kan hota grävda brunnar

Tack vare höstens och vinterns nederbörd har grundvattennivåerna stabiliserats igen. Å andra sidan ökar risken för grävda brunnar att drabbas av inläckande, förorenat ytvatten orsakat av snösmältning, riklig nederbörd eller kraftig vårflod. Så ett gott råd till brunnsägare är att vara noga med att ta vattenprover och få hjälp med vattenrening om det behövs.101
FBB utför IKEA:s största geoenergisystem någonsin!

Nu är det klart att vi får utföra IKEA:s och vårt eget största geoenergisystem någonsin. Projektet gäller IKEA Kållered (Göteborg) och omfattar totalt cirka 30 000 borrmeter fördelade på 164 borrhål. I uppdraget ingår också all projektering och design. Systemet blir det sjätte i ordningen som FBB utför åt IKEA – ett mycket gott betyg till vår organisation och våra engagerade medarbetare!