Högeffektiv formationsfilterbrunn färdigställd i Borlänge

FBB har precis färdigställt en 70 meter djup formationsfilterbrunn i dimension 406 mm i Borlänge. Brunnen syftar till att säkerställa en stabilare vattentillgång till vattensystemen i både Borlänge och Falun. Det är en av de djupaste brunnar som vi utfört i dimension 406 mm och arbetet ställde därav höga krav på både borrigg, borrsystem och kompetens på våra borrare. Inom några veckor inleds kapacitetsmätningar och vår förhoppning är att brunnskapaciteten uppgår till mer än 80 liter/sekund. Tack för visat förtroende Lennheden Vatten AB och Midvatten AB!

 
Ettårskontrakt med Skanska

FBB har tecknat ettårskontrakt med Skanska för borrning vid Slussen i centralaStockholm. Området består i huvudsak av åsmaterial med varierande jorddjup – ställvis upp till 70 m till berg. De borrtekniska förhållandena är komplicerade och för att hantera detta har Skanska under de senaste åren testat fram specialdesignade borrkronor och borrsystem som kräver större typer av borriggar. Hantering av kostsamma borrsystem, avancerad borrning och erfarenhet är en del av de krav som Skanska ställt på oss. För att hantera detta har vi valt att investera i en ny borrigg från Tyska Bauer. Borriggen kommer bli en av Sveriges största – med en totalvikt på ca 70 ton kommer den kunna hantera dimensioner upp till 1014 mm i diameter och skarva borrlängder upp till 18 m i ett stycke. Projektet är ett av våra hittills mest prestigefyllda uppdrag inom entreprenadborrning och vi är självklart väldigt glada och stolta för det förtroende som Skanska och Stockholm Stad givit oss och våra medarbetare.

Översiktsbild_170523 (kopia)
Lyckad slutbesiktning på Elektroskandias nya centrallager

Idag har vi haft slutbesiktning på Elektroskandias nya centrallager utanför Örebro med godkänt resultat. I detta projekt har vi ansvarat för både dimensionering och utförande av utvändigt geoenergisystem som ska förse fastigheten med förnybar värme och kyla. Totalt har vi borrat 14 580 m fördelat på 60 borrhål.

Entreprenaden utfördes tillsammans med Magnusson & Petterson Borrtjänst AB i Lindesberg.

Stort tack för ett väl fungerande samarbete!

elektroskandia centrallagerStort tack för ett givande år. Nu ser vi fram emot 2017!

För oss på FBB blev 2016 ett mycket innehållsrikt år. Vattenborrningen gick för högtryck hela säsongen, mycket tack vare de extremt låga grundvattennivåerna som drev på efterfrågan. Och på geoenergisidan fortsatte den positiva trenden mot allt fler och större uppdrag i hela syd- och mellansverige. Det är glädjande att så många väljer att satsa på ett förnybart alternativ!

Vi vill passa på att tacka våra kunder, samarbetspartners och medarbetare för ett givande år och ser med spänning fram emot 2017. Gott Nytt År önskar vännerna på FBB!