FBB VATTENBORRNING: Brunnsborrning för storförbrukare.

När det behövs stora volymer för exempelvis lantbruk eller kommunala anläggningar räcker det oftast inte med en djupborrad brunn. FBB anlägger då en formationsfilterbrunn istället. Den tar sitt vatten från en grundvattentäkt någonstans mellan markytan och berggrunden.

 

FBB VATTENBORRNING i korthet:

  • Kompletta lösningar – från analys till borrning och installation av formationsfilterbrunn.
  • Analys och hydrogeologisk provborrning.
  • Dimensionering, borrning och installation. Funktionskontroll.
  • Sveriges modernaste maskinpark och egna högkvalificerade borrteam.
  • Flexibel och engagerad organisation med stor rutin av viktiga uppdrag för lantbruk, kommuner och företag. Läs mer om FBB referensuppdrag.
  • Branschens bästa trygghet: Läs mer om FBB kvalitet & miljö.
  • Kontakta FBB om vattenborrning

 

Noggrann analys i förväg.

vattenborrning-thumb-1För den här typen av brunnar genomför vi alltid ett förarbete i form av hydrogeologiska provborrningar som visar om marken lämpar sig för en formationsfilterbrunn. Om analysen ger klartecken går vi vidare med borrning och montering av utrustningen. På grund av sin höga effektivitet används tekniken med formationsfilterbrunnar även vid grundvattensänkningar.

 

Naturens filter kompletterar.

vattenborrning-thumb-2Grundvattnet i brunnen tas upp via det rostfria filtret som förhindrar sand- och gruspartiklarna i akviferen att följa med. Vid monteringen genomförs ett antal rensblåsningar. Då blåser vi ut luft i akviferen genom filtret och låter vattnet strömma in igen. På så vis blir gruset runt om tvättat och omstrukturerat, så att det bildas ett naturligt, yttre filter som kompletterar det rostfria filtret. Rensblåsningen avslutas när vattnet är fritt från partiklar. Därefter är brunnen klar för anslutning och användning.