FBB BORRNING FÖRETAG: Ett komplett erbjudande inom energi-, vatten- och entreprenadborrning.

Vad skiljer FBB från andra förutom att vi är ett snabbfotat familjeföretag med egna borrteam och Sveriges modernaste maskinpark? Jo, förmågan att kombinera lång erfarenhet med nytänkande och flexibilitet som bidrar till lyckade och lönsamma projekt.

 

ENERGIBORRNING

energiborrning-thumbDu kan anlita FBB både som totalentreprenör eller utförandeentreprenör. Tack vare egna borrteam, hög kapacitet och Sveriges modernaste maskinpark har vi unika möjligheter att ta oss an borrnings- och installationsuppdrag i alla format. Läs mer om varför många av landets mest krävande kunder väljer FBB för energiborrning.

 

VATTENBORRNING

vattenborrning-thumbTill verksamheter och anläggningar med stora vattenbehov erbjuder FBB borrning och installation av formationsfilterbrunnar. Till skillnad från djupborrade brunnar tas vattnet från en grundvattentäkt mellan markytan och berggrunden. FBB har mycket lång erfarenhet inom området och vi levererar helhetslösningar till kommuner, lantbruk och företag. Läs mer om vattenborrning.

 

ENTREPRENADBORRNING

entreprenadborrning-thumb-3Borrning är oftast det givna alternativet när miljöer och markförhållanden är alltför känsliga för traditionella metoder som betongpålning, schaktning, grävning och sprängning. FBB erbjuder avancerad entreprenadborrning inom tre områden: Grundläggning, Grundvattensänkning och Horisontalborrning. Läs mer om entreprenadborrning.