Kategoriarkiv: Nyhet

Fjärrvärmebolag och FBB byggde geoenergisystem och slog rekord

FBB tecknade i somras kontrakt med E.ON gällande uppdraget att utföra energiföretagets allra första geoenergisystem. Platsen är Lund och projektet innebar cirka 5 000 m borrning som nu förser den aktuella fastigheten med förnybar värme och kyla. Det nya geoenergisystemet drivs kombinerat med fjärrvärme och är FBB:s sydligaste hittills. Borrtekniskt påminde förhållandena om Östgötaslätten, och områdesvis erbjöd Skåne en geologisk och hydrogeologisk komplexitet med relativt stora jorddjup. Därför krävdes djupa foderrörsborrningar. Normalt brukar man teleskop-borra sig ned via flera olika dimensioner, men med hjälp av våra två största borriggar, kraftigare borrsystem och erfarna borroperatörer kunde vi genomföra borrningen i bara ett steg. Det gav kortare ledtider och större kostnadseffektivitet i slutänden. Projektet är ett av FBB:s mest borrtekniskt avancerade hittills inom geoenergi, och med noteringen 132 meter har vi satt nytt internt rekord för foderrörsborrning. Kanske till och med Sverigerekord?
Snösmältning och rikliga regn kan hota grävda brunnar

Tack vare höstens och vinterns nederbörd har grundvattennivåerna stabiliserats igen. Å andra sidan ökar risken för grävda brunnar att drabbas av inläckande, förorenat ytvatten orsakat av snösmältning, riklig nederbörd eller kraftig vårflod. Så ett gott råd till brunnsägare är att vara noga med att ta vattenprover och få hjälp med vattenrening om det behövs.101
FBB utför IKEA:s största geoenergisystem någonsin!

Nu är det klart att vi får utföra IKEA:s och vårt eget största geoenergisystem någonsin. Projektet gäller IKEA Kållered (Göteborg) och omfattar totalt cirka 30 000 borrmeter fördelade på 164 borrhål. I uppdraget ingår också all projektering och design. Systemet blir det sjätte i ordningen som FBB utför åt IKEA – ett mycket gott betyg till vår organisation och våra engagerade medarbetare!Äldreboende föryngras med geoenergi

Wijkagården är ett äldreboende i Östra Husby utanför Norrköping. Där har FBB fått i uppdrag att utföra ett geoenergisystem med 25 borrhål om sammanlagt 6 000 borrmeter. Uppdragsgivare är Norrevo (Norrköpings kommun).